Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Najnowsze publikacje

  • Orłowski G; Karg J; Jerzak L; Bocheński M; Profus P; Książkiewicz-Parulska Z; Zub K; Ekner-Grzyb A; Czarnecka J; 2019. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of The Total Environment 646 : 491-502. Link DOI: doi:10.1016/j.scitotenv.2018.07.297
  • Rachwald A; Gottfried T; Gottfried I; Szurlej M; 2018. Occupation of crevice-type nest-boxes by the forest-dwelling western barbastelle bat Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae). Folia Zoologica 67 (3-4) : 231-238. Link DOI: doi:10.25552/fozo.v67.i3-4.a12.2018
  • Borowski J; Gutowski JM; Sławski M; Sućko K; Zub K; 2018. Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792) (Coleoptera, Bostrichidae) in Poland. Nature Conservation 27 : 75-84. Link DOI: doi:10.3897/natureconservation.27.24977
  • Stojak J; 2018. Kto skąd przyszedł i dokąd pójdzie? Jak klimat zmieniał bioróżnorodność gatunkową Europy . Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 12
  • Hałat Z; Dechmann DKN; Zegarek M; Visser AEJ; Ruczyński I; 2018. Sociality and insect abundance affect duration of nocturnal activity of male parti-colored bats. Journal of Mammalogy Link DOI: doi:10.1093/jmammal/gyy141

Wyszukiwarka

  • Brak podpowiedzi

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści