Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Jan S. Boratyński

Adiunkt

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

email:jan.boratynski@gmail.com

Profil na ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Boratynski

Education:

  • dr: 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Toruń
  • mgr inż.: 2010, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny, Poznań

Profil badawczy:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą behawioralnej, środowiskowej i ekologicznej fizjologii małych ssaków (gryzonie i nietoperze).W swojej pracy wykorzystuję badania eksperymentalne, korelacyjne oraz techniki porównawcze.Między innymi, staram się odpowiedzieć na pytania: (1) czy cechy fizjologiczne (np. heterotermia) wpływają na dostosowanie? (2) czy coroczne zmiany dostępności pokarmu kształtują zmienność cech fizjologicznych i behawioralnych? (3) czy osobowość zwierząt koreluje ze zmiennością ich cech fizjologicznych?

Obecnie:

- we współpracy z kolegami z Uniwersytetu w Huddersfield oraz Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Naukprowadzimy badania, których celem jest oszacowanie odziedziczalności wewnątrz-osobniczej zmienności temperatury ciała (heterotermia) w wolno-żyjącej populacji myszy leśnej Apodemus flavicollisz Puszczy Białowieskiej.

- we współpracy z kolegami z Instytutu Badawczego leśnictwa oraz Uniwersytetu w Porto, badamy osobowość oraz zmienność cech fizjologicznych w wolno-żyjącej populacji popielicy szarejGlis glis.

Doświadczenie międzynarodowe:

  • 2013 - 2-tygodnie, Blaustein Institute for Desert Research, Sede Boqer Campus of Ben GurionUniversity of the Negev, Izrael

Nagrody i wyróżnienia:

  • 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 stypendium doktoranckie dla najlepszych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • 2014: Dotacja na podróż na konferencję przyznana przez Society for Integrative and Comparative Biology

Research projects:

  • 2018: Instytut Badawczy Leśnictwa-grant badawczy: "Wpływ pulsujących zasobów na historie życiowe, hibernację i dostosowanie nadrzewnych gryzoni na przykładzie popielicy (Glis glis)." Główny wykonawca
  • 2015: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-grant badawczy dla młodych badaczy: „Hormonalna regulacja elastyczności fenotypowej energetyki małych gryzoni", Kierownik
  • 2014: Narodowe Centrum Nauki (2014/13/N/NZ8/02473): „Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne? Kierownik
  • 2014: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-grant badawczy dla młodych badaczy: „Zależność pomiędzy wydolnością procesów produkcji ciepła a zdolnością do spontanicznego wyjścia z odrętwienia u myszy domowej", Kierownik
  • 2011: Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/NZ8/00049): „Sezonowe zmiany elastyczności fenotypowej małych ssaków. Czy heterotermia stanowi alternatywę dla wysokiej elastyczności fenotypowej?", Główny wykonawca

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści