Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Bogumiła Jędrzejewska

Profesor

Bogumiła Jędrzejewskae-mail

tel. (0048) 85-682-77-80

Kierownik Zakładu Biogeografii

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

  • Profesor: 2004
  • Habilitacja: 1999, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
  • Doktorat: 1991, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
  • 1991 - Certificate of Proficiency in English, Cambridge University
  • Magister: 1985, Wydział Leśny SGGW, Warszawa

Profil badawczy:

Główne obszary zainteresowań to ekologia zwierząt (relacje drapieżnik-ofiara, regulacja populacji), ekologia lasu i ochrona przyrody. Autorka jednej ksiązki i ponad 80 artykułów naukowych. Ostatnie badania dotyczą: (1) wpływu dużych ssaków roślinożernych (głównie jelenia szlachetnego) na odnowienie lasu w starodrzewiach i drzewostanach wtórnych; (2) czynników kształtujących zmieniającą się liczebność małych gryzoni w strefie umiarkowanej Europy; (3) zmienności biogeograficznej funkcjonowania europejskich kręgowców (głównie ssaków i ptaków). B. Jędrzejewska aktywnie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz jest promotorem prac doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe:

  • 1984 - 5-miesięczny trening badawczy w Canadian Wildlife Service, British Columbia, Kanada
  • Zamawiane wystąpienia i seminaria na uniwersytetach w Helsinkach i Jyvaskyla (Finlandia), Oslo i Bergen (Norwegia), Lund i Orebro (Szwecja). Zamawiane wystąpienie i wykład plenarny podczas 7-ego Międzynarodowego Kongresu Teriologicznego, Meksyk (1997), 2nd Int. Symp. Physiology and Ethology of Wild and Zoo Animals, Niemcy (1998), przewodnicząca sympozjum podczas 3-ego Europejskiego Kongresu Mammalogicznego, Finlandia (1999)

Nagrody i wyróżnienia:

  • 1993 - Nagroda Wydziału Nauk Biologicznej Polskiej Akademii Nauk (za publikację: "Predation on rodents in Białowieża Primeval Forest, Poland" - Ecography 16: 47-64, 1993).

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych/Pełnione funkcje:

  • była wice-przewodnicząca Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego
  • była członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Projekty badawcze:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści