Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Rafał Kowalczyk


Dyrektor IBS PAN
Profesor nadzwyczajny 

e-mail

tel. (0048) 85 6827784

Zakład Ekologii Populacji

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

 • Habilitacja: Instytut i Muzeum Zoologii PAN w Warszawie, 2013
 • Doktor - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2001
 • Magister - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1993

Profil badawczy:

R. Kowalczyk prowadzi badania z zakresu ekologii, ekologii behawioralnej oraz ochrony i zarządzania populacjami zwierząt. W 2001 roku obronił prace doktorską na temat ekologii borsuka w Puszczy Białowieskiej. Jego projekty badawcze obejmują ssaki drapieżne (ryś, wilk, borsuk i jenot) oraz duże ssaki kopytne (żubr, łoś). R. Kowalczyk jest autorem ponad 60 publikacji naukowych. Obecnie realizuje projekty badawcze dotyczące ekologii żerowania oraz paleoekologii dużych ssaków kopynych.

 • 2011 - Rosja, Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming - 1 miesiąc;
 • 2009 - Republika Południowej Afryki, Centre for African Conservation Ecology Nelson Mandela Metropolitan University - 2 tygodnie;
 • 2004 - Szwajcaria, KORA (Coordinated Research Projects for the Conservation and Management of Carnivores in Switzerland) - 1 tydzień;
 • 2003 - Norwegia, Norwegian Institute of Nature Research (NINA) - 2 tygodnie;
 • 1999 - Anglia, University of Oxford - Wildlife Conservation Research Unit i Central Science Laboratory MAFF w Woodchester Park - 2 tygodnie.

Wyróżnienia i nagrody:

 • 2001 - Nagroda Rady Naukowej Wydziału Leśnego SGGW (za pracę doktorską pt. Czynniki kształtujące organizację przestrzenną oraz aktywność populacji borsuków Meles meles w Puszczy Białowieskiej).

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii PAN i Białowieskiego Parku Narodowego
 • Członek Rady Fundacji WWF
 • Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku
 • Redaktor czasopisma naukowego Mammal Research
 • Członek Rady Merytorycznej Księgi Rodowodowej Żubrów i Komisji Hodowlanej BPN

Projekty badawcze:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści