Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Magdalena Niedziałkowska

Magdalena Niedziałkowska

Adiunkt

Zakład Biogeografii

e-mail

telefon (0048) 85-682-77-94

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

 • Habilitacja: 2017, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Doktorat: 2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Magister: 2002, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ)

Profil badawczy:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej zróżnicowania genetycznego populacji ssaków (kopytne, duże drapieżniki, gryzonie) oraz czynników kształtujących to zróżnicowanie takich jak czynniki ekologiczne, struktura krajobrazu czy historia i pochodzenie badanych populacji. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była „Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polski". W pracy tej analizowałam wpływ historii zarządzania tym gatunkiem oraz obecnej struktury środowiska na różnorodność genetyczną badanej populacji. Drugim tematem badawczym, którym się zajmuję jest ekologia i ochrona dużych drapieżników (wilka i rysia). W swoich badaniach wykorzystuję m.in. techniki biologii molekularnej (analizy mikrosatelitarnego i mitochondrialnego DNA) oraz metody analiz przestrzennych GIS.

Doświadczenie międzynarodowe:

 • 2015, wyjazd naukowo-badawczy zakresie badań kopalnego DNA ssaków kopytnych w ramach projektu BIOGEAST, Uniwersytet w Erywaniu, Armenia (2 tygodnie)
 • 2015, wyjazd naukowo-badawczy zakresie badań kopalnego DNA ssaków kopytnych w ramach projektu BIOGEAST, Państwowa Akademia Nauk w Mińsku, Białoruś (2 tygodnie)
 • 2014 wyjazd naukowo-badawczy w zakresie analiz kopalnego DNA ssaków kopytnych w ramach projektu BIOCONSUS do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Wielka Brytania, 2 tygodnie
 • 01.10.2007-31.01.2008 Stypendium Marie Curie w ramach projektu BIOCONS na Uniwersytecie w Leeds (Institute of Integrative and Comperative Biology), Wielka Brytania
 • 2005 - Wyjazd naukowo-badawczy w zakresie metod badań nad ssakami pilchowatymi, Instytut Ekologii, Uniwersytet w Wilnie, Litwa, 1 tydzień,
 • 2003 - Wyjazd szkoleniowy w zakresie metod analiz wieloletnich danych demograficznych ssaków kopytnych, Wydział Biologii Uniwersytetu w Oslo, 1 tydzień.

Pełnione funkcje dodatkowe:

 • współpracownik wizytujący, Laboratorium Ekologii i Ewolucji w Mieście, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
 • Redaktor Mammal Research
 • Były członek Rady Naukowej ZBS PAN

Aktualne projekty badawcze:

Zakończone projekty badawcze:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści