Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Krzysztof Niedziałkowski

Doktor, Specjalista

Zakład Biogeografii

e-mail

Telefon: 00 48 (85) 682 77 83

 

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

 • Doktor: 2013, University of Leeds, Wielka Brytania
 • Magister: 2004, Uniwersytet Warszawski
 • Magister: 2002, Szkoła Główna Handlowa

Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów polityki ochrony środowiska i przyrody. Szczególnie interesuje mnie wpływ zmian społeczno-gospodarczych na politykę ochrony różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarami chronionymi.

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2008-2012: Studia doktoranckie w Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania
 • 2007-2008: Stypendium Marie Curie w Sustainability Research Institute, Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania (4 miesiące)
 • Listopad 2008: Warsztaty Analizy Instytucjonalnej: "Applying Theories and Practicing Methodologies" zorganizowane przez Humboldt University, Berlin w Nitrze, Słowacja;
 • Maj-Czerwiec 2008: Szkoła letnia THEMES: "Methods and tools for environmental appraisal and policy formulation", New University Lisbon, Portugal
 • Wrzesień 2007: Warsztaty "Environmental governance in Eastern Europe", Oxford University
 • 2002-2003: Stypendium Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy (6 miesięcy)

Aktualne projekty badawcze

 • LINKAGE - Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance; projekt finansowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Zakończone projekty badawcze

 • Instytucjonalna dynamika polityki ochrony przyrody w Polsce (2010-2012) - projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści