Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Ireneusz Ruczyński

Stanowisko: Adiunkt

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

e-mail

telefon: (0048) 85-682-77-63

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

  • Habilitacja: Uniwersytet w Białymstoku, 2013
  • Doktorat, 2003, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, tytuł rozprawy, "czynniki kształtujące wybór i uzytkowanie kryjowek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej"
  • Praca magisterska, 1995, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł: "Nietoperze zasiedlające skrzynki lęgowe dla ptaków w Zaborskim i Gostynińsko-Włocłaskim parku Krojobrazowym"
  • 1990-95, Biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersyetetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Profil badawczy

Główne naukowe zainteresowania Ireneusza Ruczyńskiego dotyczą ekologii behawioralnej, ekologii sensorycznej oraz komunikacji u nietoperzy. Dotychczas prowadził badania m.in. nad użytkowaniem i selekcją kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej oraz znaczeniem zmysłów w procesie ich wyszukiwania. Brał również udział w badanich nad konkurencją międzygatunkową u ryjówkowatych oraz aktywnością łowiecką u wilków. W swoich badaniach wykorzystuje zarówno techniki badań terenowych, takich jak radiotelemetria i nasłuchy detektorowe oraz techniki badań laboratoryjnych (obserwacje wideo, eksperymenty z playbackiem) w eksperymentach behawioralnych. Obecnie przebywa w Instytucie Maxa Plancka w Seewiesen, gdzie bada wpływ hibernacji i torporu na porcesy poznawcze u nietoperzy. Wyjazd jest finansowany z programu Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Doświadczenie międzynarodowe

  • Niemcy, 2009-2011. Półtoraroczny pobyt w Max-Planck Institut für Ornithologie w Seewiesen. Pobyt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców".  
  • Szkocja, 2008. Trzymiesięczny pobyt  na Uniwersytecie w Aberdeen (Prof. P.A. Racey). Pobyt finansowany w ramach Marie Curie Transfer of Knowledge in Biodiversity Research and Conservation BIORESC.
  • Panama, 2000. Miesięczny pobyt na wyspie Barro Colorado (BCI), na zaproszenie Smithsonian Tropical Research Institute (Prof. E. Kalko).

Aktualne projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze

Pełnione funkcje dodatkowe/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych

 I. Ruczyński jest członkiem Lokalnej Komisji Etycznej w Białymstoku od 2013 roku

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści