Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Tomasz Samojlik

Stanowisko: Adiunkt

Zakład Ekologii Populacji

e-mail

Tel. 0048 (85) 682 77 81

Lista publikacji

 

Edukacja i stopnie naukowe

 • Dr: 2007, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Mgr: 2002, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Międzywydziałowe Studia Europeistyczne

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2007 - nagroda „Mistrz Popularyzacji Wiedzy - Złoty Umysł" w II edycji ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • 2010 - nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2012 - nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwisu Nauka w Polsce PAP (www.naukawpolsce.pl) w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki

 

Zainteresowania naukowe:

Osią moich zainteresowań naukowych jest historyczny związek człowieka z Puszczą Białowieską. Realizuję projekt mający na celu poznanie roli człowieka w zachowaniu i przemianach środowisk leśnych Puszczy. Interdyscyplinarny charakter mojej pracy lokuje ją w nurcie historii przyrodniczej (ang. environmental history), zajmującej się historyczną zmiennością interakcji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Podjęte przeze mnie badania w Puszczy Białowieskiej są jednymi z pierwszych tego typu w Polsce. Katalog wykorzystywanych metod obejmuje poszukiwania i inwentaryzację śladów dawnej obecności człowieka w Puszczy, w tym śladów dawnego użytkowania lasów, badania archeologiczne (we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN), kwerendy źródłowe w archiwach polskich i zagranicznych oraz analizy źródeł historycznych pod kątem dawnych sposobów użytkowania i ochrony przyrody. Istotnych danych dostarczają badania dendrologiczne (prowadzone we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Białowieży) oraz palinologiczne (wykonywane w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Wyniki pierwszego etapu badań, obejmującego okres od około 500 lat p.n.e. do roku 1800 n.e., ująłem w rozprawie doktorskiej (promotor: prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska), w 2007 roku obroniłem z wyróżnieniem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Moje obecne tematy badawcze obejmują:

- historię pożarów i ich wpływ na kształtowanie lasów Puszczy Białowieskiej;

- rolę wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach;

- historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku.

 

Doświadczenie zagraniczne:

 • luty-marzec 2010: Sheffield Hallam University - wizyta naukowa, współpraca z prof. Ianem Rotherhamem

 

Projekty badawcze:

 • Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku
 • Żubr - Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety
 • Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaiu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach

 

Projekty zakończone:

 • Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych (projekt prowadzony przez Uniwersytet Gdański)
 • Historia pożarów i ich wpływ na kształtowanie lasów Puszczy Białowieskiej
 • Antropogenne przemiany środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku

Funkcje dodatkowe:

Reprezentant Regionalny European Society for Environmental History na Polskę (www.eseh.org)

Współpracownik UKEconet (www.ukeconet.co.uk)

 

Informacje dodatkowe:

Poza działalnością naukową zajmuję się też popularyzacją badań i wiedzy naukowej za pomocą książek i komiksów dla dzieci i młodzieży. Staram się też zaszczepić w młodych odbiorcach ciekawość świata i zarazić ich bakcylem nauki podczas spotkań, wykładów oraz warsztatów prowadzonych przeze mnie w całej Polsce.

 

Publikacje popularnonaukowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

Samojlik T. 2015. Powrót rzęsorka. Kultura Gniewu, Warszawa: 1-118.

Samojlik T. 2014. Ryjówka przeznaczenia. Wydanie II zmienione. Kultura Gniewu, Warszawa: 1-128.

Samojlik T. 2014. Forest Beekeeper and the Treasure of Pushcha. Centrala, London: 1-112.

Samojlik T. 2014. Ostatni żubr. Wydanie III zmienione. Kultura Gniewu, Warszawa: 1-112.

Samojlik T. 2013. Bartnik Ignat i skarb puszczy. Centrala, Poznań: 1-112.

Samojlik T. 2013. Norka zagłady. Kultura Gniewu, Warszawa: 1-112.

Samojlik T. 2012. Nauczę cię pływać, moja wyderko. Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka: 1-64.

Samojlik T. 2012. Wilk Ambaras. WWF Polska, Warszawa: 1-112.

Samojlik T. 2012. Ryjówka przeznaczenia. Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża: 1-112.

Samojlik T. 2011. Żubr Pompik. Kolory jesieni i pozostałe historie. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków: 1-64.

Samojlik T. 2011. The Last Bison. Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża: 1-96.

Samojlik T. 2010. Żubr Żorż. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 1-32.

Samojlik T. 2010. Żubr Pompik. Letni zmierzch i inne opowieści. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków: 1-64.

Samojlik T. 2010. Żubr Pompik. Zapach wiosny i inne historie. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków: 1-64.

Samojlik T. 2009. Ostatni żubr. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 1-96.

Samojlik T. 2008. Żubr Pompik. Tropy na śniegu i inne opowieści. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków: 1-64.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści