Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Karol Zub

Stanowisko: Adiunkt

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

e-mail

telefon: 00 48 85 682 77 92

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

  • magistra: 2002, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku
  • doktora: 2006, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

Profil badawczy

Główne zainteresowania dotyczą ekologii, ewolucji, ekofizjologii i genetyki małych ssaków (małe łasicowate, gryzonie). W przeszłości również ekologia ssaków i ptaków drapieżnych, głównie badania dotyczące składu pokarmu w oparciu o analizę wypluwek. Obecne badania koncentrują się na następujących tematach:

(1) wydatki energetycznych małych ssaków (pomiary terenowego tempa metabolizmu z wykorzystaniem techniki podwójnie znakowanej wody oraz spoczynkowego tempa metabolizmu);

(2) wpływ zróżnicowania masy ciała i tempa metabolizmu na zimową śmiertelność małych ssaków (łasice, norniki) oraz na ich sukces rozrodczy (norniki);

(3) genetyka ilościowa (odziedziczalność masy ciała oraz tempa metabolizmu u łasic i norników);

(4) dynamika liczebności populacji łasic i norników.

Doświadczenie międzynarodowe

  • Dwa 2-tygodniowe pobyty we wrześniu 2003 oraz w listopadzie 2005 roku, Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania
  • 6-miesięczne stypendium Marie Curie Fellowship (luty - sierpień 2007), Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania, praca w grupie badawczej prof. J. R. Speakmana (energetyka małych ssaków)
  • 2-miesięczne stypendium Marie Curie Fellowship (wrzesień-październik 2009), Uniwersytet w Edynburgu, Wielka Brytania, praca w grupie badawczej prof. L. Kruuk (genetyka ilościowa i ewolucja w populacjach dzikich zwierząt)

Zakończone projekty badawcze

„Wpływ dostępności ofiar na zmienność rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis w dolinach rzecznych i na obszarach leśnych Puszczy Białowieskiej", projekt KBN nr 3 P04F 05125, projekt zakończony w kwietniu 2006.

„Zróżnicowanie tempa metabolizmu i rozmiarów ciała łasicy Mustela nivalis", projekt KBN nr 2P04F 013 29, projekt zakończony w listopadzie 2007.

„Wpływ zróżnicowania masy ciałą i tempa metabolizmu na dostosowanie (fitness) osobników nornika północnego Microtus oeconomus", projekt ze finansowany środków na naukę nr N304 075 32/2807, projekt zakończony w listopadzie 2009.

Pełnione funkcje dodatkowe

Redaktor naczelny Mammal Research

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści