Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Rada Naukowa IBS PAN w kadencji 2015 - 2018

1. Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz - Zastępca Przewodniczącego RN
2. Dr hab. Marcin Brzeziński
3. Prof. dr hab. Zygmunt Giżejewski
4. Prof. dr hab. Joanna Gliwicz
5. Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska
6. Dr Marta Kołodziej-Sobocińska - Sekretarz RN
7. Dr hab. Rafał Kowalczyk
8. Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
9. Dr hab. Małgorzata Kruczek
10. Dr hab. Dries Kuijper
11. Prof. dr hab. Henryk Okarma - Przewodniczący RN
12. Prof. dr hab. Jacek Radwan
13. Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
14. Dr hab. Ireneusz Ruczyński
15. Dr hab. Krzysztof Schmidt
16. Dr hab. Elwira Szuma
17. Prof. dr hab. Jacek M. Szymura
18. Prof. dr hab. Andrzej K. Tarkowski †
19. Prof. dr hab. Jan R.E.Taylor
20. Dr hab. Małgorzata Tokarska
21. Prof. dr hab. January Weiner
22. Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan
23. Prof. dr hab. Jan M. Wójcik - Zastępca Przewodniczącego RN
24. Dr hab. Andrzej Zalewski
25. Dr hab. Karol Zub

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści