Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Marta Kołodziej-Sobocińska

Marta Kołodziej-Sobocińska

Adiunkt

Zakład Ekologii Populacji

e-mail

tel. 85 682 77 71

Lista publikacji

 

Edukacja i stopnie naukowe:

Habilitacja - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, 2018

Doktor - Polska Akademia Nauk, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Warszawa, 2006.

Magister - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 1999.

 

Profil badawczy:

Zainteresowania badawcze Marty Kołodziej-Sobocińskiej to immunologia i parazytologia. Obecnie zajmuje się poznaniem mechanizmów odpornościowych zaangażowanych w obronę przed inwazjami pasożytniczymi oraz w kształtowanie się równowagi między żywicielem i pasożytem w populacjach dzikich zwierząt na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej. Bada również parazytofaunę drapieżników z Puszczy Białowieskiej oraz norki amerykańskiej (Neovison vison) w pięciu polskich parkach narodowych.

Niedawno wykryła tasiemca Spirometra erinaceieuropaei u borsuków, jenotów i dzików. Jest to bardzo słabo zbadany pasożyt a, jak wskazują wstępne badania, dość często występuje w środowisku w północno-wschodniej Polsce i może być potencjalnym zagrożeniem dla człowieka w związku z konsumpcją mięsa dzika.

 

Doświadczenie naukowe:

1999-2018 - Słowacja, Instytut Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk, Koszyce - stała współpraca naukowa i coroczne wyjazdy naukowo-badawcze w celu poznania i doskonalenia metod stosowanych w badaniach immunoparazytologicznych dotyczących reakcji immunologicznych aktywowanych w przebiegu zarażenia pasożytami z rodzaju Trichinella na modelu mysim oraz w badaniach wykrywania chorób zoonotycznych u dziko żyjących gryzoni i ssaków drapieżnych.

Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych: 8th European Multicolloquium of Parasitology, Poznań, Polska (2000); 18th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Stresa, Włochy (2001); 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, Lublin, Polska (2005); 10th International Helminthological Symposium, Stara Leśna, Tatry Wysokie, Słowacja (2007); VII Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Łosia, Białowieża, Polska (2012); European bison management. Lessons from the past, Białowieża, Polska (2012); Invasive Species Workshop, Białowieża, Polska (2012), V4Parasitological Meeting - Parasites in the Heart of Europe, Stara Lesna, Słowacja (2014), International Congress on Parasites of Wildlife and 43rd Annual PARSA Conference, Park Narodowy Krugera, RPA, (2014), 7th European Congress of Mammalogy, Sztokholm, Szwecja (2015), 12th International Mammalogical Congres, Perth, Australia (2017)

2016 - wyjazd naukowo-badawczy w zakresie badań parazytologicznych ssaków Armenii w ramach projektu BIOGEAST,  Uniwersytet w Erywaniu, Armenia (1 miesiąc)

 

Pełnione funkcje:

Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN (2015-2018)

 

Projekty badawcze:

2017-2020: Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt

2014-2019: Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy

2013-2015, NCN 2012/07/B/NZ8/00066 "Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej". Główny wykonawca projektu

2013-2016: „Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej". Główny wykonawca projektu

2003-2005: KBN 3PO4C 015 24 grant promotorski pt.: „Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy". Główny wykonawca projektu

1999-2001: KBN 5 P06K 025 17, „Wykrywanie antygenów Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych tasiemca". Wykonawca projektu

 

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści