Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Anna Wereszczuk

Anna Wereszczuk

Doktorantka

e-mail

tel. (85) 6827788

Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Zalewski

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

Lista publikacji:

  • Miruć A. 2009. Kołowicze. 30-lecie KNB [W:] Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku "Nasz Uniwersytet", 8(15) 2009: 32-33.
  • Arciszewski M., Chętnicki W., Łupiński S.Ł., Miruć A., Suchowolec A. 2012. Amphibian fauna of the Nadmorski Landscape Park and its Buffer zone. Parki nar. Rez. Przyr. 31(2): 77-92.
  • Hermaniuk A., Wereszczuk A., Deoniziak K. 2012. Inwentaryzacja i ocena zmian batrachofauny na terenie strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. W: Suchowolec A. (red. techniczna). Ocena efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. PTOP, Białystok:48-50.
  • Arciszewski M., Chętnicki W., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Wereszczuk A. 2014. Effect of physico-chemical parameters of water resorvois on amphibian density. North-Western Journal of Zoology 10, Article No.: 141502.

Edukacja i stopnie badawcze:

Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno - Chemiczny, Biologia, Zakład Ekologii Zwierząt.

Profil badawczy:

Zainteresowania Anny Wereszczuk skupiają się wokół ekologii populacji zwierząt, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej. W swojej pracy magisterskiej analizowała wpływ ploidii na wielkość komórek, masę ciała, tempo rozwoju oraz osiąganie dojrzałości płciowej u Rana esculenta complex. Obecnie realizuje projekt doktorski, którego celem jest określenie wpływu rodzaju matrix na dyspersję osobników pomiędzy płatami środowiska użytkowanymi przez populacje oraz zbadanie, w jaki sposób izolacja i ograniczenie przepływu genów wpływa na użytkowanie przestrzeni, zachowania osobników, dynamikę populacji oraz strukturę genetyczną. W projekcie tym porównuje populacje kuny domowej (Martes foina) w Puszczy Białowieskiej i jej bliskich okolicach, zasiedlające płaty środowiska izolowane przez różny rodzaj matrix.

Projekty badawcze:

2011-2014, NCN, UMO-2011/01/N/NZ8/04525 „Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki": kierownik.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści