Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Kamila Plis

Doktorantka

Zakład Biogeografii

Opiekunowie naukowi: Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, dr Magdalena Niedziałkowska

e-mail

Lista publikacji

tel. 0048 (85) 682 77 50

Edukacja i stopnie naukowe:

  • Mgr: 2011, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii
  • Lic.: 2009, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Kamili Plis związane są z ekologią populacyjną a także genetyką sarny europejskiej (Capreolus capreolus). W trakcie swojej pracy w instytucie uczestniczyła w projekcie dotyczącym wpływu struktury krajobrazu na genetykę populacji sarny. Obecnie  realizowany  projekt doktorski dotyczy filogeografii sarny europejskiej w Europie środkowej i wschodniej. Prowadzone badania opierają się o analizy mikrosatelitarnych markerów jądrowego DNA.

Doświadczenie międzynarodowe:

Uczestnictwo w ekspedycjach naukowych w ramach projektu BIOGEAST m. in. do:

  • 2014: Institute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Republic of Sakha, Russian Federation, 2 tygodnie
  • 2013: I. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine w Kijowie, Ukraina, 2 tygodnie
  • 2013: Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Russian Academy of Agricultural Sciences w Kirowie, Rosja, 2 tygodnie
  • 2012: Ilia Chavchavadze State University, Faculty of Life Sciences w Tbilisi, Gruzja, 2 tygodnie

Nagrody i wyróżnienia:

Rok akademicki 2014/2015 - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej Uniwersytetu Warszawskiego, przyznawane przez Rektora UW za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej

Rok akademicki 2014/2015 - stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytety Warszawskiego

Rok akademicki 2014/2015 - Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektu: "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"

Projekty badawcze:

2014 -2017, grant NCN (2013/11/B/NZ8/00884) Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej (wykonawca)

2009-2014, grant MNiSW (NN 304 17 25 36) Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus (wykonawca)

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści