Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Zuzanna Hałat

 

Zuzanna Hałat

Doktorantka

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

Opiekun naukowy: dr hab. Ireneusz Ruczyński

e-mail:

tel. 85 682 77 50 wew. 154

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Mgr: 2009, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Biologia (Zoologia)

MSc: 2012, Edinburgh Napier University, Faculty of Health, Life and Social Sciences, Wildlife Biology and Conservation

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Zuzanny Hałat związane są z behawiorem ssaków. Pracę magisterską realizowała w Tatrzańskim Parku Narodowym badając wpływ ruchu turtystycznego na zachowania kozicy górskiej Rupicapra rupicapra tatrica. Obecnie realizowany projekt doktorski dotyczy zachowań socjalnych samców mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus) w Puszczy Białowieskiej i Bieszczadach.

Projekt:

„Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy"- wykonawca

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści