Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

 

Instytut Biologii Ssaków wraz z 15 innymi instytutami naukowymi od stycznia 2011 roku do końca 2013 roku realizował projekt Repozytorium Cyfrowe Bibliotek Naukowych. Głównym beneficjentem i koordynatorem projektu było Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Finansowanie temu przedsięwzięciu zapewniły środki Unii Europejskiej pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R.

 

Celem projektu była digitalizacja zasobów archiwalnych i bibliotecznych uczestniczących instytutów, a także stworzenie struktury informatycznej pozwalającej na przeszukiwanie i udostępnianie tych zbiorów. W ramach tego projektu Biblioteka IBS PAN zdigitalizowała i opublikowała 3256 obiektów (w tym 224 książki,  1857 artykułów archiwalnych czasopisma Acta Theriologica - spośród artykułów Acta Theriologica wydzielono kategorię 121 prac dotyczących żubra oraz 34 prace dotyczące hybrydów zubra i bydła domowego oraz 26 pozycji Polskiej Bibliografii Teriologicznej. W oddzielnej kategorii można odnaleźć 387 zdjęć pochodzącychdo archiwum fotograficznego Instytutu. Stopniowo do Repozytorium będą dodawane kolejne publikacje.

Cyfrowe publikacje można przeglądać pod adresem http://rcin.org.pl/ibs

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści