Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Sykut Maciej

Doktorant

Zakład Biogeografii

Opiekunowie naukowi:
Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, dr Magdalena Niedziałkowska

Edukacja i stopnie naukowe:

  • Mgr: 2011, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli zwierząt, Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich
  • Inż.: 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli zwierząt, Zakład Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych


Profil badawczy:
Zainteresowania naukowe Macieja Sykuta dotyczą biologii zwierząt jeleniowatych. W swojej pracy inżynierskiej  i magisterskiej analizował procesy rozrodu i przyrosty masy ciała danieli (Dama  dama)oraz oceniał ich kondycję na podstawie stężenia poziomu kreatyniny we krwi.  Obecnie realizuje projekt doktorski , którego celem jest zbadanie wybiórczości środowiskowej jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Europy środkowej i wschodniej od końca plejstocenu do współczesności. W badaniach wykorzystywane są  analizy izotopów stabilnych węgla i azotu w kolagenie kostnym, zawartym w materiale współczesnym i kopalnym.

Artykuły naukowe:
Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L., Goleman M., Sykut M. (2013) - Wykorzystanie analizy masy ciała i poziomu kreatyniny w ocenie kondycji osobniczej danieli fermowych, Medycyna Weterynaryjna. 69 (5), 294-297,

Doświadczenie międzynarodowe:
2015 ekspedycja naukowa w ramach projektu BIOGEAST  do Scientific and Practical Center of National Academy of Science of Belarus for Biological Resources - 2 tygodnie

Projekt:
Wykonawca w projekcie „Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie"

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści