Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Ewa Komar

Edukacja i stopnie naukowe:

Mgr: 2012, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii

Lic.: 2009, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii

Lista publikacji

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Ewy Komar skupiają się wokół ekologii populacyjnej, behawioralnej i ekofizjologii małych i średnich ssaków lądowych oraz nietoperzy. W swojej pracy magisterskiej skupiła się na analizie struktury populacji i preferencjach siedliskowych karczownika ziemno-wodnego (Arvicola terrestris) oraz nad dynamiką populacji karczownika i norki amerykańskiej (Neovison vison ) w kontekście relacji drapieżnik - ofiara. Obecnie realizuje projekt doktorski dotyczący gospodarki zasobami energetycznymi u samców mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus). W swojej pracy wykorzystuje techniki badań terenowych jak i eksperymentów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych.

Projekt:

„Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy"- wykonawca

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści