Bogumiła Jędrzejewska

Profesor

Bogumiła Jędrzejewskae-mail

tel. (0048) 85-682-77-80

Kierownik Zakładu Biogeografii

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Profil badawczy:

Główne obszary zainteresowań to ekologia zwierząt (relacje drapieżnik-ofiara, regulacja populacji), ekologia lasu i ochrona przyrody. Autorka jednej ksiązki i ponad 80 artykułów naukowych. Ostatnie badania dotyczą: (1) wpływu dużych ssaków roślinożernych (głównie jelenia szlachetnego) na odnowienie lasu w starodrzewiach i drzewostanach wtórnych; (2) czynników kształtujących zmieniającą się liczebność małych gryzoni w strefie umiarkowanej Europy; (3) zmienności biogeograficznej funkcjonowania europejskich kręgowców (głównie ssaków i ptaków). B. Jędrzejewska aktywnie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz jest promotorem prac doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe:

Nagrody i wyróżnienia:

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych/Pełnione funkcje:

Projekty badawcze: