Czasopismo Mammal Research

Mammal Research jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z wydawnictwem Springer.

Aktualne numery czasopisma (od 2001 roku) są dostępne w SpringeLink. Numery archiwalne (1955-2000) są dostępne bezpłatnie w RCIN (link pod logo z ryjówką).