O bibliotece

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN jest specjalistyczną biblioteką gromadzącą zbiory z zakresu biologii ssaków, a także ogólnej zoologii, ekologii, etologii, genetyki, ewolucjonizmu, zoogeografii, bioróżnorodności, ochrony przyrody i leśnictwa. W zbiorach znajdują się też  materiały pokonferencyjne, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz podręczniki akademickie, atlasy, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, materiały audiowizualne i elektroniczne. Posiadamy bogate piśmiennictwo dotyczące Puszczy Białowieskiej.W latach 2011-2013 Biblioteka Instytutu realizowała projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Biblioteka IBS zajmuje się również sprzedażą wydawnictw publikowanych przez IBS PAN lub autorstwa pracowników Instytutu.

Wielkość zbiorów:

Według stanu z 2017 zbiory Biblioteki liczą 40 734 jednostek inwentarzowych:
9 508 woluminów książek
17 471 woluminów czasopism (95 tytułów bieżących)
13 037 odbitek
718 pozycji zbiorów specjalnych

Udostępnianie zbiorów: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

Kontakt: library@ibs.bialowieza.pl, 85 682 77 82


Katalogi:

Katalog Biblioteki IBS PAN

Repozytorium Cyfrowe IBS PAN 


Bazy dostępne w Bibliotece IBS PAN

ISI Web of Knowledge (Web of Science)
Wiley InterScience (poprzednio Blackwell)
Oxford Journals (Life Sciences Collection)
BioOne
JSTOR (jak korzystać z JSTOR-a?)
Public Library of Science (PLOS Biology)
Pełne teksty czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę (PRESS) - hasło dostępu

Listy czasopism on-line z dostępem do pełnych tekstów