Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Wolontariat i praktyki

Instytut Biologii Ssaków PAN oferuje szansę pracy dla wolontariuszy, a także uczestnictwa w długoterminowych praktykach w bieżących projektach badawczych związanych z ekologią i ochroną ssaków.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy wybrać temat pracy i skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dane badania w Instytucie.

Razem ze zgłoszeniem, student/wolontariusz powinien przysłać list poparcia (z uniwersytetu, organizacji).

 


 

IBS PAN nie jest w stanie pokryć kosztów podróży i pobytu studentów czy wolontariuszy. Studentów zachęca się do występowania o środki finansowe z innych źródeł. 

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem:

Regulamin przyjmowania i pobytu

 

Później prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas formularza zgłoszeniowego:

Formularz rejestracyjny dla wolontariuszy

Formularz rejestracyjny dla praktykantów

 

Za pomocą powyższych formularzy można ubiegać się o wolontariat/praktyki w Instytucie Biologii Ssaków.

Formularze zapisane są w formacie MS Word - prosimy pobrać go na twardy dysk, wypełnić i odesłać (jako załącznik do e-maila) na adres IBS PAN.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści