Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Łomnicki A. 2009. Dobór naturalny. Kosmos 59 (3-4): 323-328.
 2. Łomnicki A. 2009. Dryf genetyczny. Kosmos 58 (3-4): 377-384.
 3. Łomnicki A. 2009. Poziomy doboru. Kosmos 60 (3-4): 335-340.
 4. Łomnicki A. 2009. Scramble and contest competition, unequal resource partitioning and resource monopolization as determinants of population dynamics. Evolutionary Ecology Research  11: 371-380.
 5. Łomnicki A. 2009. Spotkanie teorii Darwina z genetyką. Kosmos 61 (3-4): 315-317.

Książki

 1. Łomnicki A. 2010. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydanie IV poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Łomnicki A. 2011. Individual-based models in population ecology. W: eLS: Ecology John Wiley & Sons, Ltd. Chichester
 2. Łomnicki A. 2008. Competition and behaviour. W: Encyclopedia of Ecology.Red. S. E. Jorgensen, B. Fath. Elsevier,: 695-700.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Łomnicki A. 2010. Biologia ewolucyjna dla laików. Nowe Książki 6: 23. PDF
 2. Łomnicki A. 2010. Biologia ewolucyjna dla laików. Nowe Książki 6: 23.
 3. Łomnicki A. 2010. Dlaczego ewolucja jest faktem. Nowe Książki 5: 80.
 4. Łomnicki A. 2010. Prehistoria i dzieje jeszcze wcześniejsze. Nowe Książki 9: 33.
 5. Łomnicki A. 2009. Biologia ewolucyjna dla inteligentów. 9: 14-15.
 6. Łomnicki A. 2009. Finansowanie najwybitniejszych. Pauza Akademicka 43: 3.
 7. Cichoń M, Łomnicki A. 2009. Jak rozstrzygać konkursy o granty. Pauza Akademicka 20: 1.
 8. Łomnicki A. 2009. Nowe wydanie „O powstawaniu gatunków…” Karola Darwina. Nowe Książki 8: 52-53.
 9. Łomnicki A. 2009. Otwarty dostęp – open access do czasopism naukowych. Pauza Akademicka 38: 1-2.
 10. Łomnicki A. 2009. Polemika o czasopismach naukowych. Pauza Akademicka 35: 3.
 11. Łomnicki A. 2009. Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie. Pauza Akademicka 53: 1.
 12. Łomnicki A. 2009. Wypowiedzi w dyskusji o polskich czasopismach naukowych. Pauza Akademicka 24: 3.
 13. Łomnicki A. 2008. Adam Urbanek – Jedno istnieje tylko zwierzę… Myśli przewodnie biologii porównawczej. Wiadomości Ekologiczne 54: 143-145.
 14. Łomnicki A. 2008. Darwinowska teoria ewolucji i współczesność. Nowe Książki 4 (1639): 76-77.
 15. Łomnicki A. 2008. Granty dla samodzielnych badaczy. Pauza Akademicka 10: 3.
 16. Łomnicki A. 2008. Liderzy i maruderzy. Forum Akademickie 15 (2): 22-24.
 17. Łomnicki A. 2008. O Europejskiej Radzie Badań Naukowych grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze. Cz. 1. Pauza Akademicka 4: 3.
 18. Łomnicki A. 2008. O Europejskiej Radzie Badań Naukowych grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze. Cz. 2. Pauza Akademicka 5: 2-3.
 19. Łomnicki A. 2008. Teoria ewolucji jest jak teoria Newtona.: 327-358.
 20. Łomnicki A. 2008. Wszystko o tatrzańskich kozicach. Nowe Książki 6: 72.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści