Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Zub K, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Bartoń KA. 2012. Cyclic voles and shrews and non-cyclic mice in a marginal grassland within European temperate forest. Acta Theriologica 57: 205-216. Link DOI: doi: 10.1007/s13364-012-0072-2
 2. Ruczyński I, Bartoń KA. 2012. Modelling Sensory Limitation: The Role of Tree Selection, Memory and Information Transfer in Bats’ Roost Searching Strategies. PLoS ONE 7 (9): e44897Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0044897
 3. Jędrzejewski W, Niedziałkowska M, Hayward MW, Goszczyński J, Jędrzejewska B, Borowik T, Bartoń KA, Nowak S, Harmuszkiewicz J, Juszczyk A, Kałamarz T, Kloch A, Koniuch J, Kotiuk K, Mysłajek RW, Nędzyńska M, Olczyk A, Teleon M, Wojtulewicz M. 2012. Prey choice and diet of wolves related to ungulate communities and wolf subpopulations in Poland. Journal of Mammalogy 93: 1480-1492. Link DOI: http://www.asmjournals.org/doi/pdf/10.1644/10-MAMM-A-132.1
 4. Czarnomska S, Niedziałkowska M, Kończak J, Bartoń KA. 2010. Nowe stanowiska wybranych gatunków drobnych ssaków Micromammalia w północno-wschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 52-54: 197-202.
 5. Melis C, Jędrzejewska B, Apollonio M, Bartoń KA, Jędrzejewski W, Linnell JDC, Kojola I, Kusak J, Adamic M, Ciuti S, Delehan I, Dykyy I, Krapinec K, Mattioli L, Sagaydak A, Samchuk N, Schmidt K, Shkvyrya M, Sidorovich VE, Zawadzka B, Zhyla S. 2009. Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe. Global Ecology and Biogeography 18: 724-734. Link DOI: doi:10.1111/j.1466-8238.2009.00480.x
 6. Bartoń K, Phillips BL, Morales JM, Travis JMJ. 2009. The evolution of an "intelligent" dispersal strategy: biased, correlated random walks in patchy landscapes. Oikos 118: 309-319. Link DOI: doi:10.1111/j.1600-0706.2008.16936.x
 7. Mysterud A, Bartoń K, Jędrzejewska B, Krasiński ZA, Niedziałkowska M, Kamler JF, Yoccoz NG, Stenseth NC. 2007. Population ecology and conservation of endangered megafauna: the case of European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Animal Conservation 10: 77-87.
 8. Bartoń K, Zalewski A. 2007. Winter severity limits red fox populations in Eurasia. Global Ecology and Biogeography 16: 281-289. Link DOI: 10.1111/j.1466-8238.2007.00299.x
 9. Melis C, Szafrańska PA, Jędrzejewska B, Bartoń K. 2006. Biogeographical variation in the population density of wild boar (Sus scrofa) in western Eurasia. Journal of Biogeography 33: 803-811.
 10. Bartoń K, Rafiński J. 2006. Co-occurrence of agile frog (Rana dalmatina Fitz. in Bonaparte) with common frog (Rana temporaria L.) in breeding sites in southern Poland. Polish Journal of Ecology 54(1): 151-157. PDF

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Stachura K, Niedziałkowska M, Bartoń K. 2004. Biodiversity of forest mammals. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 13-24.
 2. Stachura K, Niedziałkowska M, Bartoń K. 2004. Różnorodność ssaków leśnych. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 13-24.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

 1. Bartoń K. 2009. Wpływ produktywności pierwotnej łąk na demografię, dynamikę oraz kondycję populacji norników Microtus. Rozprawa doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-120.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści