Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. EYCOTT A, Daleszczyk K, DRESE J, CANTERO AS, Pebre J, Gladys S. 2013. Defecation rate in captive European bison, Bison bonasus. Acta Theriologica 58: 387-390. Link DOI: doi:10.1007/s13364-013-0129-x
 2. Daleszczyk K, Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 2007. Habitat structure, climatic factors, and habitat use by European bison (Bison bonasus) in Polish and Belarusian parts of the Białowieża Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 85: 261-272.
 3. Bunevich AN, Krasińska M, Daleszczyk K. 2006. Powstanie i rozwój wolno żyjącej populacji żubra nizinnego, Bison bonasus bonasus (L.) w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 101-118.
 4. Daleszczyk K. 2005. Activity pattern of calf and its integration into herd in European bison, Bison bonasus. Folia Zoologica 54: 359-363.
 5. Daleszczyk K. 2004. Mother-calf relationships and maternal investment in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica 49: 555-566. PDF
 6. Daleszczyk K, Krasiński ZA. 2001. Parturition behaviour of European bison Bison bonasus living in reserves. Folia Zoologica 50: 75-78.
 7. Daleszczyk K. 2000. Activity of bulls during the rut in a free-ranging European bison herd in the Białowieża Primeval Forest - preliminary results.: 31-35.
 8. Daleszczyk K. 2000. Badania nad repertuarem wokalnym młodych nietoperzy oraz relacjami matka-dziecko jako przykłady zastosowania techniki rejestrowania i analizowania d¦więków. Nietoperze 1: 63-70.
 9. Daleszczyk K. 2000. New data on bats (Chiroptera) hibernating in the Polish part of Białowieża Primeval Forest. Myotis 38: 47-50.
 10. Bogdanowicz W, Fenton MB, Daleszczyk K. 1999. The relationships between echolocation calls, morphology and diet in insectivorous bats. Journal of Zoology, London 247: 381-393.
 11. Daleszczyk K. 1998. Człowiek i nietoperz: legendy, wierzenia, przesądy. Przegląd Zoologiczny 42: 157-170.

Książki

 1. Krasińska M, Daleszczyk K, red. 2004. Proceedings of the Conference "European Bison Conservation", 30 September - 2 Ostober 2004, Białowieża, Poland. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. Daleszczyk K. 2004. Mating systems of ungulates. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 43-50.
 2. Daleszczyk K. 2004. Systemy rozrodcze ssaków kopytnych. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 43-50.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Daleszczyk K. 2004. Jak ratowano żubry. Puszczyk 9(11): 3-4.
 2. Daleszczyk K. 2004. Kartki z żubrowego kalendarza. Puszczyk 8(49): 4-5.
 3. Daleszczyk K. 2003. Żubrze obiadki i chodzenie na randki. Puszczyk 7: 4-5.
 4. Daleszczyk K. 2002. Konferencja żubrowa na Litwie. Parki Narodowe 1: 26-27.
 5. Daleszczyk K. 2002. Przebieg porodu u żubra Bison bonasus i relacje matka-cielę w pierwszych tygodniach życia żubrząt. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 13: 58-60. PDF
 6. Daleszczyk K. 2002. XXVII Międzynarodowa Konferencja Etologiczna (Tübingen, Niemcy, 22-29.08.2001). Przegląd Zoologiczny 46 (1-2)(1-2).
 7. Daleszczyk K. 2000. II Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Mikołajki 6-9 maja 1999. Wiadomości Ekologiczne 46: 76-78.
 8. Daleszczyk K. 1998. Ewolucyjny wyścig między drapieżnikiem i ofiarą na przykładzie nietoperzy i ciem. Wszechświat 12: 258-261.

Inne

 1. Daleszczyk K. 2003. Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus (L.). Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-109.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści