Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Zalewski A, Michalska-Parda A, Ratkiewicz M, Kozakiewicz M, Bartoszewicz M, Brzeziński M. 2011. High mitochondrial DNA diversity of an introduced alien carnivore: comparison of feral and ranch American mink Neovison vison in Poland. Diversity and Distribution 17: 757-768. Link DOI: doi:10.1111/j.1472-4642.2011.00767.x
  2. Gortat T, Gryczyńska-Siemiątkowska A, Rutkowski R, Kozakiewicz A, Mikoszewski A, Kozakiewicz M. 2010. Landscape pattern and genetic structure of a yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) population in north-eastern Poland. Acta Theriologica 55: 109-121. Link DOI: doi:10.4098/j.at.0001-7051.102.2009
  3. Zalewski A, Michalska-Parda A, Bartoszewicz M, Kozakiewicz M, Brzeziński M. 2010. Multiple introductions determine the genetic structure of an invasive species population: American mink (Neovison vison) in Poland. Biological Conservation 143: 1355-1363. Link DOI: doi:10.1016/j.biocon.2010.03.009
  4. Kozakiewicz M, Chołuj A, Kozakiewicz A, Sokół M. 2009. Familiarity and female choice in the bank vole - do females prefer strangers? Acta Theriologica 54: 157-164. Link DOI: doi:10.1007/BF03193171
  5. Michalska-Parda A, Brzeziński M, Zalewski A, Kozakiewicz M. 2009. Genetic variability of feral and ranch American mink Neovison vison in Poland. Acta Theriologica 54: 1-10. Link DOI: doi:10.1007/BF03193132
  6. Gryczyńska-Siemiątkowska A, Gortat T, Kozakiewicz A, Rutkowski R, Pomorski J, Kozakiewicz M. 2008. Multiple paternity in a wild population of the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis. Acta Theriologica 53: 252-258.

Książki

Rozdziały w książkach

  1. Zalewski A, Brzeziński M, Kozakiewicz M, Bartoszewicz M, Ratkiewicz M, Zalewska H. 2014. Zmienność genetyczna norki amerykańskiej w zasięgu jej introdukcji. W: Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych.Red. Ulbrych Ł., Jankow W., Zalewski A., Wypychowski K.. Park Narodowy "Ujście Warty", Chyrzyno: 73-89.

Artykuły popularnonaukowe

  1. Kozakiewicz M. 2009. Koncepcja metapopulacji i jej znaczenie w ochronie różnorodności gatunkowej. Wszechświat 110 (7-9): 10-14.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści