Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Krasińsi ZA, Krasińska M. 2017. Odłowy żubrów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Białowieskiej w latach 1821-1918. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 36: 91-98.
 2. Kowalczyk R, Krasińska M, Kamiński T, Górny M, Struś P, Hofman-Kamińska E, Krasiński Z.A. 2013. Movements of European bison (Bison bonasus) beyond the Białowieża Forest (NE Poland): range expansion or partial migrations? Acta Theriologica 58 (4): 391-401. Link DOI: doi: 10.1007/s13364-013-0136-y
 3. Krasińska M, Wójcik AM, Szuma E, Baryshnikov GF, Miloserdov DJ. 2013. Zmienność wielkości rogów żubrów nizinnych żyjących w Puszczy Białowieskiej współcześnie i na przełomie XIX i XX wieku oraz żubrów kaukaskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4 (32): 27-51.
 4. Rypuła K, Krasińska M, Kita J. 2011. The occurence of alpha-herpesvirus and pestivirus infections in European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest. European Bison Conservation Newsletter 4: 89-94.
 5. Krasińska M, Krasiński ZA. 2010. Przebieg i dyspersja choroby nekrotycznego zapalenia napletka samców żubrów na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (2): 107-128.
 6. Krasińska M, Giżejewski Z, Czykier E, Krasiński ZA, Matuszewska M. 2009. Changes of weight and size of European bison during postnatal development. Acta Theriologica 54: 111-126. Link DOI: doi:10.1007/BF03193167
 7. Krasińska M, Szuma E, Kobryńczuk F, Szara T. 2008. Morphometric variation of the skull during postnatal development in the Lowland European bison (Bison bonasus bonasus). Acta Theriologica 53: 193-216.
 8. Krasińska M, Szuma E, Kobryńczuk F, Szara T. 2008. Morphometric variation of the skull during postnatal development in the Lowland European bison (Bison bonasus bonasus). Acta Theriologica 53: 193-216.
 9. Kobryńczuk F, Krasińska M, Szara T. 2008. Polarization of skull shapes in adult Lowland european bison, Bison bonasus bonasus. Annales Zoologici Fennici 45: 341-346. PDF
 10. Kobryńczuk F, Krasińska M, Szara T. 2008. Sexual dimorphism in skulls of the lowland European bison, Bion bonasus bonasus. Annales Zoologici Fennici 45: 335-340. PDF
 11. Flisikowski K, Krasińska M, Maj A, Siadkowska E, Szreder T, Zwierzchowski L, Żurkowski M. 2007. Genetic polymorphism in selected gene loci in a sample of Białowieża population of European bison (Bison bonasus). Animal Science Papers and Reports 25: 221-230.
 12. Daleszczyk K, Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 2007. Habitat structure, climatic factors, and habitat use by European bison (Bison bonasus) in Polish and Belarusian parts of the Białowieża Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 85: 261-272.
 13. Lehnen A, Busse HJ, Frölich K, Krasińska M, Kämpfer P, Speck S. 2006. Arcanobacterium bialowiezense Sp. Nov. and Arcanobacterium bonasi sp. nov. isolated from the prepuce of European bison (Bison bonasus) suffering from Balanoposthitis and emended description of the genus Arcanobacterium, Collins et al., 1983. International Journal of Systematics and Evolutionary Microbiology 56: 861-866.
 14. Speck S, Krasińska M, Lehnen A. 2006. Normal vaginal microflora of free-ranging European bison (Bison bonasus). Veterinary Record 159: 600-601.
 15. Bunevich AN, Krasińska M, Daleszczyk K. 2006. Powstanie i rozwój wolno żyjącej populacji żubra nizinnego, Bison bonasus bonasus (L.) w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 101-118.
 16. Czykier E, Krasińska M. 2006. Stężenia wolnego testosteronu w surowicy samców żubra (Bison bonasus) w zależności od wieku, masy ciała i masy jąder-badania wstępne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 119-132.
 17. Czykier E, Krasińska M. 2004. Cases of spermatogenesis in young European bison. Acta Theriologica 49: 543-554. PDF
 18. Wołk E, Krasińska M. 2004. Has the condition of European bison deteriorated over last twenty years? Acta Theriologica 49: 405-418. PDF
 19. Gralak B, Krasińska M, Niemczewski C, Krasiński ZA, Żurkowski M. 2004. Polymorphism of bovine microsatelite DNA sequences in the lowland European bison. Acta Theriologica 49: 440-456. PDF
 20. Thiede S, Spergser J, Rosengarten R, Jakob W, Streich WJ, Krasińska M, Frölich K. 2002. Antibodies against Mycoplasma bovigenitalium in free-living European bison (Bison bonasus) with Balanoposthitis. Journal of Wildlife Diseases 38: 760-763.
 21. Krasińska M, Krasiński ZA. 2002. Body mass and measurements of the European bison during postnatal development. Acta Theriologica 47: 85-106. PDF
 22. Prunescu CC, Prunescu P, Krasińska M, Krasiński ZA. 2002. Liver histological structure in adult European bison, Bison bonasus (Linneaus, 1758). Folia Morphologica 61: 137-142.
 23. Borchers K, Brackmann J, Wolf O, Rudolph M, Glatzel P, Krasińska M, Krasiński ZA, Frölich K. 2002. Virologic investigations of free-living European bison (Bison bonasus) from the Bialowieza Primeval Forest, Poland. Journal of Wildlife Diseases 38: 533-538.
 24. Rouys S, Theuerkauf J, Krasińska M. 2001. Accuracy of radio-tracking to estimate activity and distances walked by European bison in the Białowieża Forest, Poland. Acta Theriologica 46: 319-326.
 25. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 2000. Factors affecting the variability in home range size and distribution in European bison in the Polish and Belarussian parts of the Białowieża Forest. Acta Theriologica 45: 321-334. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-32PDF
 26. Jakob W, Schröder HD, Rudolph M, Krasiński ZA, Krasińska M, Wolf O, Lange A, Cooper JE, Frölich K. 2000. Necrobacillosis in free-living male European bison in Poland. Journal of Wildlife Diseases 36: 248-256.
 27. Krasiński ZA, Krasińska M. 1999. Free-ranging populations of lowland European bison in the Białowieża Forest. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 3-75.
 28. Czykier E, Sawicki B, Krasińska M. 1999. Postnatal development of the European bison spermatogenesis. Acta Theriologica 44: 77-90. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.99-8PDF
 29. Krasińska M, Krasiński ZA. 1998. Het succes van de wisent in Białowieża. Nieuwe Wildernis 4: 16-21.
 30. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 1997. Funkcjonowanie populacji żubra nizinnego Bison bonasus w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53: 28-40.
 31. Krasiński ZA, Krasińska M. 1997. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16: 47-53.
 32. Krasińska M, Krasiński ZA. 1997. Wykorzystanie terenu ścisłego rezerwatu przyrody Białowieskiego Parku Narodowego przez żubry. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16: 63-77.
 33. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 1997. Zróżnicowanie wielkości grup mieszanych w populacjach żubra w zależności od wykorzystania ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16: 55-66.
 34. Krasińska M, Krasiński ZA. 1995. Composition, group size, and spatial distribution of European bison bulls in Białowieża Forest. Acta Theriologica 40: 1-21.
 35. Krasiński ZA, Bunevich AN, Krasińska M. 1994. Charakterystyka populacji żubra nizinnego w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 25-67.
 36. Krasiński ZA, Krasińska M. 1994. Funkcjonowanie populacji żubra nizinnego w Puszczy Boreckiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 89-106.
 37. Krasińska M, Krasiński ZA. 1994. Struktura przestrzenna populacji żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej w latach 1976-1993. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 69-87.
 38. Krasiński ZA, Krasińska M, Leniec H. 1994. Żubry w Puszczy Knyszyńskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 107-114.
 39. Krasiński ZA, Krasińska M. 1992. Free ranging European bison in Borecka Forest. Acta Theriologica 37: 301-317.
 40. Krasińska M, Krasiński ZA. 1991. Strategie der Benutzung des Habitats von Bullen der Wisente im Urwald von Białowieża. Zeitschrift Verein Jordsand 12: 63-66.
 41. Kobryńczuk F, Cegiełka S, Krasińska M. 1990. The geometry of formaen magnum in European bison. Annales of the Warsaw Agricultural University - SGGW. AR Veterinary Medicinae 15: 31-35.
 42. Krasińska M. 1988. Variability of the skull shape in hybrids between European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 33: 147-186.
 43. Caboń-Raczyńska K, Krasińska M, Krasiński ZA, Wójcik JM. 1987. Rhythm of daily activity and behaviour of European bison in the Białowieża Forest in the period without snow cower. Acta Theriologica 32: 335-372.
 44. Krasińska M, Caboń-Raczyńska K, Krasiński ZA. 1987. Strategy of habitat utilization by European bison in the Białowieża Forest. Acta Theriologica 32: 147-202.
 45. Kobryńczuk F, Krasińska M. 1987. Taxonomic studies on skulls of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 32: 203-218.
 46. Caboń-Raczyńska K, Krasińska M, Krasiński ZA. 1983. Behaviour and daily activity rthythm of European bison in winter. Acta Theriologica 28: 273-299.
 47. Krasińska M, Sumiński E. 1981. Colour phenotypes in hybrids of European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 26: 3-22.
 48. Fedyk S, Krasińska M. 1980. Spermatogenesis in backeross generations of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 25: 201-212.
 49. Krasińska M. 1979. Postnatal development of European bison and domestic cattle hybrids of backcrosses B2 and B3. Acta Theriologica 24: 211-220.
 50. Krasińska M. 1979. Progress in breeding European bison and domestic cattle hybrids and casuistics of immobilization and pasterelosis in hybrids. Acta Theriologica 24: 201-210.
 51. Krasińska M, Pilarski W. 1977. Biometric analysis of some internal organs of hybrids between the European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 22: 121-139.
 52. Pytel S, Krasińska M, Węgrzyn M. 1977. Morphology of the spleen in the European bison and its hybrids with domestic cattle. Acta Theriologica 22: 141-149.
 53. Kowalczyk J, Gębczyńska Z, Krasińska M. 1976. The digestibility of nutrients of natural diet by European bison in different seasons. Acta Theriologica 21: 141-146.
 54. Krasińska M. 1975. Żubronie. Człowiek i Nauka: 195-212.
 55. Gębczyńska Z, Kowalczyk J, Krasińska M, Ziołecka A.. 1974. A comparison of the digestibility of nutrients by European bison and cattle. Acta Theriologica 19: 283-289.
 56. Pietrzykowski W, Krasińska M. 1973. Ocena techniczna skór mieszańców żubra z bydłem domowym. Przegląd Skórzany 2: 9-12.
 57. Gębczyńska Z, Krasińska M. 1972. Food preferences and requirements of the European bison. Acta Theriologica 17: 105-117.
 58. Pietrzykowski W, Krasińska M. 1971. Characteristic of the skin of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 16: 505-512.
 59. Szulc M, Tropiło J, Krasińska M. 1971. Dressing percentage and utility value of the meat of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 16: 483-504.
 60. Krasińska M. 1971. Hybridization of European bison with domestic cattle. Part VI. Acta Theriologica 16: 413-422.
 61. Buchalczyk A, Krasińska M, Wołk E. 1971. Morphological blood indices in hybrids of European bison and domestic casttle. Acta Theriologica 16: 439-447.
 62. Pytel S, Krasińska M. 1971. Morphology of the stomach and intestines in hybrids of European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 16: 471-481.
 63. Krasińska M. 1971. Postnatal development of B1 hybrids of European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 16: 423-438.
 64. Fedyk S, Krasińska M. 1971. Studies on the spermatogenesis in European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 16: 449-464.
 65. Krasińska M. 1970. Działanie trankwiliny na hybrydy żubra z bydłem domowym. Medyvcyna Weterynaryjna 26: 362-364.
 66. Krasińska M. 1969. The postnatal development of F1 hybrids of the European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 14: 69-117.
 67. Krasińska M. 1969. Variation of hemoglobin in cattle-bison crosses. Hereditas 62: 185-192.
 68. Krasińska M. 1967. An immobilising cage for wisents and hybrids and cattle. Acta Theriologica 12: 477-479.
 69. Krasińska M. 1967. Crosses of wisent and domestic cattle. Part V. Acta Theriologica 12: 67-79.
 70. Krasińska M, Pucek Z. 1967. The state of studies on hybridization of wisent and domestic cattle. Acta Theriologica 12: 385-389.
 71. Gasparski J, Szynkiewicz E, Krasińska M. 1963. A serologic specificity observed in immunization of cattle with Aurochs Red cells. Immunogenetics Letter 3(1): 65-67.
 72. Gasparski J, Krasińska M, Szynkiewicz E. 1963. A serologic specifity observed in immunization of cattle with wisent red cells. Bisoniana XII. Acta Theriologica 7(15): 307-312.
 73. Krasińska M. 1963. Weitere Untersuchungen über Kreuzungen des Wisents, Bison bonasus /Linnaeus, 1758/ mit dem Hausrind, Bos taurus dom. /Linnaeus, 1758/. Bisoniana XI. Acta Theriologica 7(14): 297-306.

Książki

 1. Krasińska M, Krasiński ZA. 2017. Żubr. Monografia Przyrodnicza. Wydawnictwo Jarosław Chyra, Białowieża.
 2. Krasińska M, Krasiński ZA. 2013. European Bison. The Nature Monograph. Second Edition. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 3. Krasińska M, Krasiński ZA. 2008. Der Wisent. Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben.
 4. Krasińska M, Krasiński ZA. 2007. European bison. The Nature Monograph. Mammal Research Institute Polish Academy of Science, Białowieża.
 5. Pucek Z , red, Pucek Z, Belousova IP, Krasińska M, Krasiński ZA, Olech W. 2004. European bison. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Bison Specialist Group, IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. PDF
 6. Krasińska M, Krasiński ZA. 2004. Monografia przyrodnicza ŻUBR. Studium Fotografii Przyrodniczej HAJSTRA, Warszawa-Białowieża.
 7. Krasińska M, Daleszczyk K, red. 2004. Proceedings of the Conference "European Bison Conservation", 30 September - 2 Ostober 2004, Białowieża, Poland. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.
 8. Pucek Z, Belousova IP, Krasińska M, Krasiński ZA, Olech W. 2002. European Bison Bison bonasus: Current state of the species and an action plan for its conservation. Mammal Research Institute, Białowieża. PDF
 9. Krasińska M. 1988. Hybrydy żubra i bydła domowego. Ossolineum, Wroclaw.
 10. Krasińska M. 1976. Hybridisation of the European bison and domestic cattle. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. KRASIŃSKA M, Krasiński Z, Olech W, Perzanowski K. 2014. European bison. W: Ecology, evolution and behaviour of wild cattle: implications for conservation.Red. M. Meletti, J. Burton ed.. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom: 115-173.
 2. Krasińska M, Krasiński AZ. 2010. Rezultaty restytucji żubra Bison bonasus (L.). W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 33-42.
 3. Krasińska M, Krasiński AZ, Ławreszuk D. 2010. Rozprzestrzenienie populacji i użytkowanie terenów otwartych przez żubry w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 111-122.
 4. Krasińska M, Krasiński ZA. 2009. Białowieskie żubry. W: Białowieski Park Narodowy, poznać, zrozumieć, zachować.Red. Okołów C, Karaś M, Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 111-116.
 5. Krasińska M, Krasiński ZA. 2009. The Białowieża bison. W: Białowieża National Park, know it, understand it, protect it.Red. Okołów C, Karaś M, Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 111-126.
 6. Krasińska M, Krasiński ZA. 2007. Ochrona żubra. W: Ochrona przyrody w lasach I. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatu, Poznań: 197-205.
 7. Krasińska M, Krasiński Z A, Wołk E. 2006. Ocena stanu zdrowotnego populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej na podstawie biochemicznych parametrów surowicy krwi oraz wybranych zmian patologicznych u eliminowanych osobników. W: Perspektywy rozwoju populacji żubrów.Red. Olech W. Wydawnictwo ARTISCO, Gorzałkowice-Zdrój: 28-36.
 8. Krasiński ZA, Krasińska M. 2006. Threats to free-ranging population of the European bison in the Bialowieza Promeval Forest, Poland on the background of current state of species. W: Health threats for the European bison particularly in free-roaming populations in Poland.Red. Kita J, Anusz K. SGGW Publishers, Warszawa: 183-191.
 9. Krasińska M, Krasiński ZA. 2004. Life of the European bison. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 33-42.
 10. Krasińska M, Krasiński ZA. 2004. Życie żubrów w naturze. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 35-42.
 11. Rouys S, Krasińska M. 2001. Influence of supplementary winter feeding in the daily travel distance of European bison in the Białowieża Forest, Poland. W: Wildlife, Land and People: priorities for the 21st century.Red. Field R et al. The Wildlife Society, Maryland, USA: 315-316.
 12. Wolf O, Jakob W, Lange A, Rudolph M, Borchers K, Glazel PS, Thiede T, Habendank B, Brackmann J, Krasiński ZA, Krasińska M. 2000. Balanoposthitis of the European bison (Bison bonasus). W: Proceedings of International Symposium 'European bison - yesterday, taday and tomorrow' Siauliai, 9-10 December 2000. Siauliai University, Siauliai: 68-73.
 13. Krasińska M, Krasiński ZA. 2000. Functioning of the European bison population in the Białowieża Primeval Forest. W: Proceedings of International Symposium 'European bison - yesterday, taday and tomorrow' Siauliai, 9-10 December 2000. Siauliai University, Siauliai: 36-41.
 14. Krasiński ZA, Krasińska M. 2000. Telemetria żubrów i jej znaczenie dla nauki i praktyki. W: Materiały z konferencji "Stan hodowli żubrów w rezerwacie żubrowisko i perspektywy jego rozwoju, Pszczyna, 11-12 maja 2000. Nadleśnictwo Pszczyna,: 25-26.
 15. Miller P, Barratt E, Bois HD, Ebenhard T, Krasińska M, Krasiński ZA. 1995. Population biology and modelling of the European bison. W: Population and habitat viability assessment for the European bison (Bison bonasus).Red. Pucek Z, Seal US, Miller P. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey, Minnesota, USA: 19-38.
 16. Drożdż A, Weiner J, Gębczyńska Z, Krasińska M. 1975. Some bioenergetic parameters of wild ruminants. W: The role of large herbivore mammals in woodland ecosystems.Red. Grodziński W, Pucek Z.: 85-101.
 17. Buchalczyk A, Krasińska M. 1974. Inne gryzonie laboratoryjne. W: Zwierzęta Laboratoryjne. Hodowla i użytkowanie.Red. Krzanowska H, Prejbisch J, Korda P. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 136-147.
 18. Krasińska M, Pucek Z. 1970. Stan badań nad hybrydami żubra z bydłem domowym. W: Postępy restytucji żubra 2. 2: 281-290.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Krasińska M, Samojlik T, Daszkiewicz P. 2013. Ślady powstań listopadowego i styczniowego w Puszczy Białowieskiej. Gazeta Hajnowska 7-8: 19-23.
 2. Daszkiewicz P, Samojlik T, Krasińska M. 2012. Leopold Walicki's Experiments on Cross-Breeding European Bison with Cattle in the Context of 19th century Biological Sciences. Studies in History of Biology 4: 31-40.
 3. Krasińska M. 2009. Ludmiła Baranowska-Błotnicka – lekarz białowieskich żubrów. Matecznik Białowieski 4: 16-17.
 4. Krasińska M. 2009. Wkład polskich lekarzy weterynarii w poznanie i ochronę gatunku żubr Bison bonasus (L.). Część I. Matecznik Białowieski 2: 13-15.
 5. Krasińska M. 2009. Wkład polskich lekarzy weterynarii w poznanie i ochronę gatunku żubr Bison bonasus (L.). Część II. Matecznik Białowieski 3: 14-16.
 6. Krasiński ZA, Krasińska M. 2008. Nowe zagrożenia dla żubrów. Matecznik Białowieski nr specjalny: 15-16.
 7. Krasiński ZA, Krasińska M. 2006. Powrót osoczników do Puszczy Białowieskiej? . Parki Narodowe 1: 25-27.
 8. Krasińska M. 2006. Problemy współczesnej ochrony żubra Bison bonasus (L.). Ekonatura: 10-12.
 9. Krasińska M, Krasiński Z A. 2005. Żubr - gatunek ocalony od zagłady. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 13-22.
 10. Krasińska M. 2004. Życie z żubroniami, obok żubrów.(30): 151-176.
 11. Krasiński ZA, Krasińska M. 2003. Żubry w Rumunii. Parki Narodowe 3: 15-16.
 12. Krasińska M. 2002. Nevada. Północno-Wschodni Biuletyn Weterynaryjny 7: 11-14.
 13. Krasińska M. 1988. Osiągnięcia i perspektywy restytucji żubra Bison bonasus w ZSRR. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 80-86.
 14. Krasińska M. 1977. Żubronie. Hybriden von Wisent und Hausrind. Wissenschaft und Menschheit: 123-130.
 15. Krasińska M. 1977. Zubrony. Nauka i Chelovechestvo: 123-130.
 16. Krasińska M. 1976. Żubronie. Magazyn Polski 9: 94-95.
 17. Krasińska M. 1976. Żubronie. Życie i Nowoczesność 809: 2-4.
 18. Krasińska M. 1975. Żubrzy mezalians. Przyroda polska 12: 12-13.
 19. Krasińska M. 1973. Białowieskie żubronie. Kontrasty 9: 34-35.
 20. Krasińska M. 1971. Zastosowanie pasz standardowych w żywieniu norników. Zwierzęta Laboratoryjne ?: 89-96.
 21. Buchalczyk A, Krasińska M. 1970. Nowe gatunki zwierząt laboratoryjnych. Hodowca drobnego inwentarza 7-8: 27-28.
 22. Krasińska M. 1968. Nasze żubrokrowy. Gazeta Białostocka. Magazyn 61: 7.
 23. Krasińska M. 1967. Międzynarodowa hybrydyzacja między Bos taurus dom. Linnaeus, 1758 i przedstawicielami rodzaju Bison Smith, 1827. Przegląd Zoologiczny 11: 79-94.

Inne

 1. Krasińska M. 1968. Rozwój postnatalny hybrydów F1 żubra z bydłem domowym. Rozprawa doktorska. Wydział Weterynaryjny SGGW. : 1-32.
 2. Krasińska M, Jędrzejewski W, Wójcik JM. 2002. Zakład Badania Ssaków PAN. W: Placówki i Komitety. Red. L. Kuźnicki.: 113-115.
 3. Krasińska M, Krasiński ZA. 2000. Rozprzestrzenienie populacji żubra nizinnego w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. W: Działaln Naukowa PAN. Wybrane zagadnienia.: 75-77.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści