Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Rychlik L, Ruczyński I, Borowski Z. 2010. Radio-telemetry applied to field studies of shrews. Journal of Wildlife Management 74: 1335-1342. Link DOI: doi:10.2193/2008-355
 2. Churchfield S, Rychlik L. 2006. Diets and coexistence in Neomys and Sorex shrews in Bialowieza forest, eastern Poland. Journal of Zoology 269 (3): 381-390. Link DOI: doi:10.1111/j.1469-7998.2006.00115.x
 3. Churchfield S, Rychlik L. 2006. Diets and coexistence in Neomys and Sorex shrews in Białowieża forest, eastern Poland. Journal of Zoology 269: 381-390.
 4. Churchfield S, Rychlik L, Yavrouyan E, Turlejski K . 2006. First results on the feeding ecology of the Transcaucasian water shrew Neomys teres (Soricomorpha: Soricidae) from Armenia. Canadian Journal of Zoology 84: 1853-1858.
 5. Rychlik L, Zwolak R. 2006. Interspecific aggression and behavioural dominance among four sympatric species of shrews. Canadian Journal of Zoology 84: 434-448.
 6. Rychlik L, Ramalhino MG, Polly D. 2006. Response to competition and environmental factors: skull, mandible, and tooth shape in Polish water shrews (Neomys,Soricidae, Mammalia). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 339-351.
 7. Rychlik L, Zwolak R. 2005. Behavioural mechanisms of conflicts avoidance among shrews. Acta Theriologica 50: 289-308. PDF
 8. Karbowiak G, Rychlik L, Nowakowski W, Wita I. 2005. Natural infections of small mammals with blood parasites on the borderland of boreal and temperate forest zones. Acta Theriologica 50: 31-42. PDF
 9. Rychlik L. 2005. Overlap of temporal niches among four sympatric species of shrews. Acta Theriologica 50: 175-188. PDF
 10. Karbowiak G, Wita I, Rychlik L. 2005. Trypanosoma (Megatrypanum) ornata sp. n., a parasite of the Eurasian water shrew Neomys fodiens (Pennant, 1771). Acta Protozoologica 44: 363-367. PDF
 11. Olkowicz S, Bartkowska K, Rychlik L, Turlejski K. 2004. Apparent scarcity of glial fibrillary acidic protein expression in the brain of the pygmy shrew Sorex minutus as revealed by immunocytochemistry. Neuroscience Leters 368: 205-210. PDF
 12. Zwolak R, Rychlik L. 2004. Does the reproduction of locomotor activity serve as an aggression avoidance mechanism in shrews (Soricidae)? Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biology 7(2)
 13. Rychlik L, Jancewicz E. 2002. Prey size, prey nutrition, and food handling by shrews of different body sizes. Behavioural Ecology 13: 216-223. PDF
 14. Rychlik L. 2001. Habitat preferences of water shrews and root vole coexisting along a stream in Białowieża Forest. Säugetierkundliche Informationen 5 (25): 99-112.
 15. Rychlik L. 2000. Habitat preferences of four sympatric species of shrews. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 173-190. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-72
 16. Rychlik L. 1999. Changes in prey size preferences during successive stages of foraging in the mediterranean water shrew Neomys anomalus. Behaviour 136: 345-365.
 17. Rychlik L. 1999. Food handling by the gregarious Mediterranean water shrew Neomys anomalus. Folia Zoologica 48: 161-172.
 18. Karbowiak G, Stanko M, Rychlik L, Nowakowski W, Siuda K. 1999. The new data about zoonotic reservoir of Babesia microti in small mammals in Poland. Acta Parasitologica 44: 142-144.
 19. Rychlik L. 1997. Differences in foraging behaviour between shrews: Neomys anomalus and Neomys fodiens. Acta Theriologica 42: 351-386.
 20. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H, Rychlik L. 1996. Allozyme differentiation in four sympatric species of European shrews (Soricidae: Mammalia). Biochemical Systematics and Ecology 24 (4): 291-298. PDF
 21. Rychlik L. 1996. Systemy socjalne ryjówkowatych. Kosmos 45 (2-3): 561-582.
 22. Krushinska NL, Rychlik L. 1994. Aggressiveness of a Neomys fodiens parous female towards conspecific and N. anomalus intruders. Acta Theriologica 39: 329-332. PDF
 23. Krushinska NL, Rychlik L, Pucek Z. 1994. Agonistic interactions between resident and immigrant sympatric water shrews: Neomys fodiens and N. anomalus. Acta Theriologica 39: 227-247. PDF
 24. Krushinska NL, Rychlik L. 1993. Intra- and interspecific antagonistic behaviour in two sympatric species of water shrews: Neomys fodiens and N. anomalus. Journal of Ethology 11: 11-21. PDF
 25. Jędrzejewski W, Rychlik L, Jędrzejewska B. 1993. Responses of bank voles to odour of seven species of predators - experimental data and their relevance to natural predator-vole relationships. Oikos 68: 251-257. PDF
 26. Rychlik L. 1990. Thermal versus tactile stimuli and audible vocalization in rat pups. Journal of Ethology 8: 69-74. PDF
 27. Rychlik L, Korda P. 1989. Nest building activity as thermoprotective maternal behaviour in rats. Acta Theriologica 34: 287-303. PDF

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Rychlik L, Ramalhinho MG. 2005. Habitat selection of the Mediterranean water shrew (Neomys anomalus) in Portugal . W: Advances in the biology of the Soricidae II.Red. J. F. Merritt, S. Churchfield, R. Hutterer, B. I. Sheftel. Special Publication 01 of the International Society of Shrew Biologists (ISBB), New York: 241-254.
 2. Rychlik L. 2004. Competition and coexistence of shrews. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Rseearch Institute PAS, Białowieża: 161-170.
 3. Rychlik L. 2004. Konkurencja wśród ryjówek. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 161-170.
 4. Rychlik L. 1998. Evolution of social systems in shrews. W: Evolution of Shrews. Mammal Research Institute, Białowieża: 347-406.
 5. Rychlik L, Pucek Z. 1995. 3.19. Biotope requirements of Neomys fodiens i Neomys anomalus in lowland zone of their sympatric occurence. Council of Europe, Strasbourg: 88-89.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Rychlik L. 2004. Tajemnice rzęsorków. Puszczyk 9(45): 6.
 2. Rychlik L. 1995. Zróżnicowanie sposobów żerowania u dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens.: 46.
 3. Rychlik L. 1991. 64-ty Walny Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Teriologicznego (Osnabrück, 23-27 IX 1990). Przegląd Zoologiczny 35: 159-161.

Inne

 1. Rychlik L. 2005. Mechanizmy rozdziału nisz ekologicznych u ryjówkowatych. Praca habilitacyjna. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 2. Rychlik L. 1995. Różnice w sposobach żerowania między rzęsorkiem mniejszym Neomys anomalus a rzęsorkiem rzeczkiem N. fodiens. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-71 + 35.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści