Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Stojak J, Plis K. 2018. Jak z dzikiego zrobić przyjaciela? Historia udomowienia różnych gatunków roślin i zwierząt na świecie. Kosmos 67 (4): 721-732.
 2. Daszkiewicz P, Samojlik T, Fedotova A. 2018. Żubry z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu a historia zoologii i muzeografii przyrodniczej w XVIII i XIX wieku. Kosmos 67(4)
 3. Stojak J. 2014. Filogeografia ssaków w Europie - koncepcja badań i wybrane zagadnienia. Kosmos 63, 1 (302): 77-85.
 4. Łomnicki A. 2009. Dobór naturalny. Kosmos 59 (3-4): 323-328.
 5. Łomnicki A. 2009. Dryf genetyczny. Kosmos 58 (3-4): 377-384.
 6. Łomnicki A. 2009. Poziomy doboru. Kosmos 60 (3-4): 335-340.
 7. Łomnicki A. 2009. Spotkanie teorii Darwina z genetyką. Kosmos 61 (3-4): 315-317.
 8. Szafrańska PA, Zub K, Konarzewski M. 2006. Być albo nie być… małym. Kosmos 55(1): 75-82.
 9. Kawałko A, Wójcik JM. 2006. Specjacja u myszy domowych, Mus musculus - mechanizmy izolujące. Kosmos 55(1): 107-116. PDF
 10. Pijanowska J, Jaroszewicz B, Jędrzejewska B, (red.). 2002. Nauka w parkach narodowych. Kosmos 51: 375-502.
 11. Jędrzejewski W, Nowak S, Schmidt K, Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499.
 12. Rychlik L. 1996. Systemy socjalne ryjówkowatych. Kosmos 45 (2-3): 561-582.
 13. Pucek Z. 1994. Postępy i zagrożenia restytucji żubra. Kosmos 43: 147-169.
 14. Wolsan M. 1988. Recenzja: Sterling K.B. (ed.) 'An international history of mammalogy'. Eastern Europe and Fenoscandia, Vol. 1. Kosmos A 37: 123-124.
 15. Wolsan M. 1985. Recenzja: Pucek Z., Raczyński J. (red.) 'Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce'. Kosmos A 34: 654-656.
 16. Gębczyński M. 1985. Wysiłek reprodukcyjny u kręgowców. Kosmos, ser. A 2: 287-297.
 17. Gębczyński M. 1975. Uwagi o trzech książkach z dziedziny termoregulacji. Kosmos, Ser. A 6: 610-613.
 18. Sysa P, Fedyk S, Wołk E. 1974. Ocena kariotypu żubra, bydła domowego i żubroni. Biuletyn V Zjazdu Polsk. Tow. Nauk Weteryn., Olsztyn, 12-14 IX 1974. Kosmos A 5
 19. Wołk E. 1974. Recenzja: Korżujew P.A. 'Ewolucija, grawitacija, niewiesmost'. Izd. Nauka, Moskwa, 1971. Kosmos A 6: 629-630.
 20. Malzahn E. 1973. Badanie procesów krystalizacji podczas zamrażania obiektów biologicznych /streszcz./. Kosmos A 6: 648-650.
 21. Malzahn E. 1973. Biofizyka a mechanizm efektu radiacji /streszcz./. Kosmos A 4: 407-409.
 22. Malzahn E. 1973. Chemiluminescencja związana z utlenianiem lipidów w błonach biologicznych /streszcz./. Kosmos A 4: 412-414.
 23. Malzahn E. 1973. Metoda szybkiego różnicowania mikroorganizmów przy pomocy rejestracji ich fotoluminescencji /streszcz./. Kosmos A 6: 646-647.
 24. Malzahn E. 1973. Niektóre problemy współczesnej biofizyki w świetle pomiarów termicznych /streszcz./. Kosmos A 4: 409-412.
 25. Malzahn E. 1973. O możliwości aktywacji konformacyjnej kompleksu enzym-substrat aldolazy przez promieniowanie UV /streszcz./. Kosmos A 4: 414-416.
 26. Malzahn E. 1973. Wpływ niektórych czynników fizyko-chemicznych na intensywność ultrasłabego promieniowania roślin /streszcz./. Kosmos A 6: 647-648.
 27. Malzahn E. 1973. Wpływ pola elektromagnetycznego na właściwości koagulacyjne i fibrynolityczne krwi /streszcz./. Kosmos A 6: 645-646.
 28. Malzahn E. 1973. Wpływ pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości na zawartość metali i metalproteidów w organach i tkankach zwierząt /streszcz./. Kosmos A 5: 516-517.
 29. Gębczyński M. 1973. Zanieczyszczenie środowiska przez metale toksyczne - recenzja książki A. Tucker 'The toxic metals'. Kosmos A 4: 391-392.
 30. Malzahn E. 1972. Chmiluminescencja struktur komórkowych podczas indukowanej kancerogenezy /streszcz./. Kosmos A 3: 304-306.
 31. Pucek Z, Ryszkowski L. 1970. Polskie badania nad produktywnością drobnych ssaków. Kosmos A 19, 2: 197-213.
 32. Bujalska G, Gębczyńska Z. 1970. Sprawozdanie z III Sympozjum Grupy Roboczej 'Drobne Ssaki' - Międzynarodowego Programu Biologicznego. Kosmos: 453-456.
 33. Gębczyński M. 1969. Ekologiczne aspekty kształtowania się stałocieplności /streszcz./. Kosmos, ser. A 2: 181-183.
 34. Gębczyński M. 1969. O termoregulacji etologicznej. Kosmos, ser. A 4: 387-392.
 35. Borowski S, Okołów C. 1968. II. Przegląd fauny Puszczy. 3. Gady, płazy, ryby i smoczkouste. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej s. 150-152, Warszawa 1968. Kosmos, ser A 4
 36. Myrcha A. 1967. Variability of the leukocyte count in the blood of bank vole, Clethrionomys glareolus /Schreber, 1870/ under laboratory conditions. Kosmos, ser A 14
 37. Olszewski JL, Słomka J. 1965. Aspekty biometeorologiczne i bioklimatologiczne w badaniach prowadzinych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. Kosmos A 14: 522-524.
 38. Gębczyński M. 1965. Mechanizmy produkcji energii cieplnej w organizmie zwierząt stałocieplnych. Kosmos A 6: 563-569.
 39. Gębczyński M. 1965. Problem organizacji systemowej w biologii teoretycznej /streszczenie/. Kosmos, ser. A. 2: 184-187.
 40. Gębczyński M, Kostelecka-Myrcha A. 1965. Zmienność niektórych wskaźników fizjologicznych u ssaków. Kosmos, ser. A. 14: 399-404.
 41. Gębczyński M. 1964. Współczesne problemy fizjologicznych badań instynktu /streszczenie/. Kosmos A 3(68): 252-255.
 42. Tarkowski AK. 1957. Transplantacja jaj ssaków. Kosmos A 6(5): 519-533.
 43. Bazan I. 1955. Badania nad zmiennością aparatu płciowego i grasicy u rzęsorka rzeczka Neomys fodiens fodiens Schreb. Kosmos A 4: 323-324.
 44. Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika burego /Microtus agrestis Linne/. Kosmos A 4: 325-327.
 45. Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika północnego /Microtus oeconomus Pall./ w Białowieskim Parku Narodowym. Kosmos A 4: 329-330.
 46. Dzierżykraj-Rogalska I. 1955. Badania nad zmiennością przytarczycy u ryjówki aksamitnej (Sorex araneus L.) w cyklu życiowym. Kosmos A 4: 321-322.
 47. Surdacki S. 1955. Suseł perełkowaty /Citellus suslica Gueld/ na Lubelszczyźnie. Kosmos A 4: 333-335.
 48. Kubik J. 1955. Wstępne badania nad rozwojem Arvicola Lacépede. Kosmos A 4: 331-332.
 49. Dehnel A. 1955. Zakład Badania Ssaków Instytutu Zoologicznego, Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Kosmos A 4(2): 336-341.
 50. Dehnel A. 1952. Zakład Anatomii Porównawczej UMCS w Lublinie. Kosmos A 1(1): 93-94.
 51. Dehnel A. 1933. O zjawiskach regulacyjnych w sztucznie rozszczepionych zarodkach ptasich. Kosmos A 58: 53-64.
 52. Dehnel A, , Tur J. 1929. O nierównomierności tempa rozwojowego. Kosmos A 53: 86-94.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Wolsan M, Bieniek M, Buchalczyk T. 1992. The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus (L.) in Poland. 45: 375-380.
 2. Kowalski K, Ruprecht AL. 1984. Rząd: Nietoperze - Chiroptera; Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae; Rodzina: Myszowate - Muridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 19: 85-138.
 3. Caboń-Raczyńska K. 1983. Oryctolagus, Lepus, Sus, Alces, Capreolus, Cervus, Dama, Bison, Rupicapra, Ovis. 12: 82-87, 163.
 4. Kowalski K, Ruprecht AL. 1981. Family: Voles - Microtidae. 15: 183-206.
 5. Buchalczyk T. 1964. Rząd: Drapieżne - Carnivora. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. 5: Ssaki-Mammalia / K. Kowalski. Warszawa: PWN, 1964., 4: 192-229.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pijanowska J, Jaroszewicz B, Jędrzejewska B. 2002. Nauka w parkach narodowych - od redaktorów zeszytu. Kosmos 51: 375-376.
 2. Pucek Z. 1970. Konferencja poświęcona ekologii i szkodliwości gryzoni. Kosmos A 19, 4 (105)(1): 456-459.
 3. Pucek Z. 1967. Trzecia Polsko-Radziecka Konferencja w sprawie hodowli żubrów w Puszczy Białowieskiej /18-21 kwietnia 1967/. Kosmos A 165: 567-573.
 4. Pucek M, Pucek Z. 1966. Czynniki hormonalne, behaviour a populacja. Kosmos A 15: 45-51.
 5. Pucek Z. 1963. Wewnątrzgatunkowa zmienność ssaków. Kosmos A 12(6): 516-519.
 6. Pucek Z. 1960. 700 tytułów nowych czasopism rocznie. Kosmos 9(5): 543-546.
 7. Pucek Z. 1959. Zjawisko sezonowej zmienności czaszki u Sorex araneus L.. Kosmos A 7(4/39)(39): 307-310.
 8. Pucek Z. 1955. Badania nad mechanizmem zmienności czaszki w cyklu życiowym Sorex araneus araneus L.. Kosmos A 4(2): 317-319.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści