Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Borowik T, Jędrzejewska B. 2018. Europe-wide consistency in density-dependence of red deer Cervus elaphus fertility. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde 89: 95-99. Link DOI: doi:10.1016/j.mambio.2017.10.005
 2. Brzeziński M, Chibowska P, Zalewski A, Borowik T, Komar E. 2018. Water vole Arvicola amphibius population under the impact of the American mink Neovison vison: Are small midfield ponds safe refuges against this invasive predator? Mammalian Biology Link DOI: doi:10.1016/j.mambio.2018.06.002
 3. Niedziałkowska M. 2017. Phylogeography of European moose (Alces alces) based on contemporary mtDNA data and archaeological records. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde: 35-43. Link DOI: doi:10.1016/j.mambio.2017.01.004
 4. Karamanlidis AA, Czarnomska SD, Kopatz A, Georgiadis L, Jędrzejewska B. 2016. Wolf population genetics at the south-eastern edge of their European range. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde 81: 506-510. Link DOI: doi:10.1016/j.mambio.2016.06.007
 5. Souron A, Merceron G, Bondel C, Bruneti?re N, Colyn M, Hofman-Kamińska E, Boisserie JR. 2015. Three-dimensional dental microwear texture analysis and diet in extant Suidae (Mammalia: Cetartiodactyla). Mammalia 79: 279-291. Link DOI: doi:10.1515/mammalia-2014-0023
 6. Duduś L, Zalewski A, Kozioł O, Jakubiec Z, Król N. 2014. Habitat selection by two predators in an urban area: The stone marten and red fox in Wrocław (SW Poland). Mammalian Biology 79: 71-76. Link DOI: doi: 10.1016/j.mambio.2013.08.001
 7. JĘDRZEJEWSKI W, Cerda H, Viloria A, Gamarra Jose G, SCHMIDT K. 2014. Predatory behavior and kill rate of a female jaguar (Panthera onca) on cattle. Mammalia 78: 235-238. Link DOI: doi:10.1515/mammalia-2012-0113
 8. Davoli F, Schmidt K, Kowalczyk R, Randi E. 2013. Hair snaring and molecular genetic identification for reconstructing the spatial structure of Eurasian lynx populations. Mammalian Biology 78: 118-126. Link DOI: doi: 10.1016/j.mambio.2012.06.003
 9. Dlugosz EM, Chappell MA, Meek TH, Szafrańska PA, Zub K, Konarzewski M, Jones JH, Bicudo JEPW, Nespolo RF, Careau V, Garland Jr. 2013. Phylogenetic analysis of mammalian maximal oxygen consumption during exercise. Journal of Experimental Biology 216: 4712-4721. Link DOI: doi:10.1242/jeb.088914
 10. Schneider TC, Kowalczyk R, Köhler M. 2013. Resting site selection by large herbivores – The case of European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest. Mammalian Biology - Zeitschrift für Säugetierkunde 78: 438-445. Link DOI: doi: 10.1016/j.mambio.2013.06.002
 11. Zhou YB, Newman C, Xu WT, Buesching CD, Zalewski A, Kaneko Y, Macdonald DW, Xie ZQ. 2011. Biogeographical variation in the diet of Holarctic martens (genus /Martes, Mammalia: Carnivora: Mustelidae): adaptive foraging in generalists. Journal of Biogeography 38: 137-147. Link DOI: doi:10.1111/j.1365-2699.2010.02396.x
 12. Demontis D, Czarnomska SD, Hájková P, Zemanová B, Bryja J, Loeschcke V, Pertoldi C. 2011. Characterization of 151 SNPs for population structure analysis of the endangered Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) and its relative, the Alpine chamois (R. r. rupicapra). Mammalian Biology 76: 644-645. Link DOI: doi:10.1016/j.mambio.2010.10.004
 13. Czarnomska S, Niedziałkowska M, Kończak J, Bartoń KA. 2010. Nowe stanowiska wybranych gatunków drobnych ssaków Micromammalia w północno-wschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 52-54: 197-202.
 14. Tokarska M, Ruczyńska I Zalewska H, Wójcik AM. 2009. Over seasonal and sex-independent expression of kappa casein gene (CSN3) in mammalian blood lymphocytes. Biochemical Genetics 47: 602-608. Link DOI: doi:10.1007/s10528-009-9253-3
 15. Szuma E. 2008. Geography of sexual dimorphism in the tooth size of the red fox Vulpes vulpes(Mammalia, Carnivora). Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research 46: 73-81.
 16. Rychlik L, Ramalhino MG, Polly D. 2006. Response to competition and environmental factors: skull, mandible, and tooth shape in Polish water shrews (Neomys,Soricidae, Mammalia). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 339-351.
 17. Hayward MW, White RM, Mabandla KM, Bukeye P. 2005. Mammalian fauna of indigenous forest in the Transkei region of South Africa, an overdue survey . South African Journal of Wildlife Research 35: 117-124. PDF
 18. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106: 264-270.
 19. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106: 264-270.
 20. Wójcik JM, Wójcik AM, Sikorski MD. 2003. Morphometric variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Mammalia 68: 225-231.
 21. Wójcik JM, Borodin PM, Fedyk S, Fredga K, Hausser J, Mishta A, Orlov VN, Searle JB, Volobouev V, Zima J. 2003. The list of chromosome races of the common shrew Sorex araneus . Mammalia 68: 169-178.
 22. Sachanowicz K, Zub K. 2002. Numbers of hibernating Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae) and thermal conditions in military bunkers. Mammalian Biology 2: 179-184.
 23. Sachanowicz K, Ruczyński I. 2001. Summer roots sites of Myotis brandtii (Eversmann, 1845) (Chiroptera, Vespertilionidae) in eastern Poland. Mammalia 65 (4): 531-535.
 24. Rydell J, Bogdanowicz W. 1997. Barbastella barbastellus. Mammalian Species 557: 1-8.
 25. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H, Rychlik L. 1996. Allozyme differentiation in four sympatric species of European shrews (Soricidae: Mammalia). Biochemical Systematics and Ecology 24 (4): 291-298. PDF
 26. Denys C, Bogdanowicz W, Aulagnier S. 1995. First record of Tadarida aegyptiaca (Chiroptera, Molossidae) from Morocco. Mammalia 59: 266-268.
 27. Bogdanowicz W. 1994. Myotis daubentonii. Mammalian Species 475: 1-9.
 28. Wolsan M. 1993. Phylogeny and classification of early European Mustelida (Mammalia: Carnivora). Acta Theriologica 38: 345-384.
 29. Mödden C, Wolsan M. 1993. Potamotherium valletoni (Mammalia: Carnivora) aus dem Untermiozän von Wiesbaden-Amöneburg im Mainzer Becken. Mainz. Naturw. Arch. 31: 1-7.
 30. Ruprecht AL, Szwagrzak A. 1987. Extreme Varianten des M2 und M3 der Nordischen Wühlmaus Microtus oeconomus Pallas/ in Polen /Mammalia, Rodentia, Microtidae/. Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 43: 21-23.
 31. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1986. Distribution of Micromammalia against natural differentiation of the Biebrza Valley habitats. Polish Ecological Studies 10: 425-445.
 32. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1984. Distribution of Micromammalia against natural differentiation of the Biebrza valley habitats. Polish Ecological Studies 10: 425-445.
 33. Wolsan M. 1984. Two dental anomalies in the weasel (Mustela nivalis L.): a supernumerary premolar and a reduced upper molar (Mammalia, Carnivora, Mustelidae). Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 40: 67-70.
 34. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1983. Drobne ssaki środkowego i Dolnego Basenu Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 255: 297-328.
 35. Gębczyńska Z, Wołk E. 1983. Konferencja na temat: 'Postępy badań populacyjnych nad drobnymi ssakami w Polsce' /Białowieża, 3-4 II 1983r/. Wiadomości Ekologiczne 29: 212-217.
 36. Ruprecht AL, Buchalczyk T, Wójcik JM. 1983. The occurrence of minks /Mammalia: Mustelidae/ in Poland. Scientifur 7: 17
 37. Ruprecht AL, Buchalczyk T, Wójcik JM. 1983. Występowanie norek (Mammalia: Mustelidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 27: 87-99.
 38. Wójcik JM. 1982. Przegląd metod oceny areału osobniczego drobnych gryzoni. Przegląd Zoologiczny 26: 447-457.
 39. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1978. Methods for trapping Micromammalia in theriofaunal studies. II Congr. Theriol. Intern., 20-27 June, 1978, Brno, Czechoslovakia, abstr.: 112.
 40. Wołk K, Wołk E. 1978. The effect of forest management on the Micromammalia community in the Białowieża Primeval Forest. II Congressus Theriologicus Internationalis Brno, •SSR 1978. Wiadomości Ekologiczne 20
 41. Gębczyński M. 1971. Badania nad termoregulacją u drobnych ssaków /Micromammalia/. Mat. II Symp. Poświęcone Zagadn. Termoreg., 103-106, 1971. Zool Zh 72
 42. Fedyk S, Fedyk A. 1971. Karyological analysis of representatives of the genus Plecotus Geoffroy, 1818 (Mammalia, Chiroptera). Caryologia 24: 483-492.
 43. Pucek Z, Ryszkowski L. 1970. Polskie badania nad produktywnością drobnych ssaków. Kosmos A 19, 2: 197-213.
 44. Bujalska G, Gębczyńska Z. 1970. Sprawozdanie z III Sympozjum Grupy Roboczej 'Drobne Ssaki' - Międzynarodowego Programu Biologicznego. Kosmos: 453-456.
 45. Pucek M. 1967. Changes in the weight of some internal organs of micromammalia due to fixing. Acta Theriologica 12: 545-553.
 46. Kostelecka-Myrcha A. 1966. Morphological indices of the blood of Microtus nivalis /Martins, 1842/ /Mammalia, Microtidae. Bull. L'Acad. Pol. Sci., Cl. II 14: 483-485.
 47. Perkowska E. 1963. Investigations in blood tissue of some Micromammalia. Acta Theriologica 7(6): 69-78.
 48. Andrzejewski R, Olszewski JL. 1963. Noktowizja jako metoda badań ekologicznych drobnych ssaków. Ekologia Polska, Ser. B 9(4): 313-320.
 49. Olszewski JL, Skoczeń S. 1961. Application of an electric anemometer for investigating ventilation of mammalian burrows. Acta Theriologica 5(20): 293-294.
 50. Mystkowska ET, Sidorowicz J. 1961. Influence of the weather on capture of Micromammalia. II. Insectivora. Acta Theriologica 5(18): 263-273.
 51. Sidorowicz J. 1960. Influence of the weather on capture of Micromammalia. I. Rodents /Rodentia/. Acta Theriologica 4(9): 139-158.
 52. Słomka J, Dunikowski S. 1959. Preliminary investigations pertaining to the area of illumination of the forest ground. Prace Inst Bad. Leśn 200: 50-64.
 53. Pucek Z. 1955. Szybka metoda mierzenia pojemności czaszki drobnych ssaków. Wszechświat 12: 308
 54. Kubik J. 1952. Zwergmaus /Micromys minutus Pall./ im Naturschutzpark von Białowieża. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(7): 449-495.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Konarzewski M. 2004. Natural economy of mammalian energy budgets. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Researcj Institute PAS, Białowieża: 149-160.
 2. Pucek Z. 2001. Classis (gromada): Mammalia - ssaki. W: Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej - Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.Red. Gutowski JM, Jaroszewicz B. Instytut Badawczy Leśncitwa, Warszawa: 326-328.
 3. Bogdanowicz W. 1992. Sexual dimorphism in size of the skull in European Myotis daubentoni (Mammalia: Chiroptera). 29: 17-25.
 4. Kubiak H, Wolsan M. 1986. Castoridae (Rodentia, Mammalia) from the Miocene of Przeworno in Silesia (Poland). W: Investigations on beavers.Red. Pilleri, G.. Brain Anat. Inst., Berne 34: 155-160.
 5. Kowalski K, Ruprecht AL. 1981. Family: Mice - Muridae. 12: 206-230.
 6. Pucek Z. 1964. Family: Dipodidae. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 134-137.
 7. Pucek Z. 1964. Keys to orders. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 54-56.
 8. Pucek Z. 1964. Order: Insectivora. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 56-83.
 9. Pucek Z. 1964. Part general. 1. Characteristic of class Mammalia. 2. Collection, fixation and preservation of mammals. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 3-49.
 10. Buchalczyk T. 1964. Rząd: Drapieżne - Carnivora. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. 5: Ssaki-Mammalia / K. Kowalski. Warszawa: PWN, 1964., 4: 192-229.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1996. Recenzja: Methods in mammalian ecology. Methoden feldökologischer Säugetierforschung - Methods in Mammalian Field Ecology. Vol. 1. M. Stubbe, A. Stubbe and D. Heidecke (eds). Martin-Luther-Universität Hale-Wittenber, Wissenschaftliche Beiträge, Halle/Saal. Acta Theriologica 41: 432.
 2. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Pucek M. 1993. Rodent population dynamics in a primeval deciduous forest (Białowieża National Park) in relation to weather, seed crop and predation. Report on the Fourth International Meeting 'Rodents & Spatium IV', Mikołajki, Poland, May 24-28, 1993 (abstr.) . Mammalia 57 (4): 642-643.
 3. Pucek Z. 1989. Recenzja: Bannister J. L. et al. 1988: Zoological Catalog of Australia, 5. Mammalia. Australian Government Publishing Service, Canberra, pp. 273. Acta Theriologica 34: 171-172.
 4. Pucek Z. 1983. Recenzja: Hutterer D. C. D., 1983: The shrews of Nigeria (Mammalia: Soricidae). Bonner Zoologische Monographien, no 18. Zool. Forschungsinstitut und Museum A Koenig: pp 79, Bonn. Acta Theriologica 28: 208-208.
 5. Pucek Z. 1974. Recenzja: J. Olert: Cytologisch-morphologische Untersuchungen an der Waldspitzmaus (Sorex araneus Linne' 1758) und der schabrackenspitzmaus (Sorex gemellus Ott 1968) (Mammalia - Insectivora). Veroffentl. Univ. Insbruck 76, 73pp, 1973 . Acta Theriologica 19: 258-258.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści