Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Krasińska M, Krasiński ZA. 1995. Composition, group size, and spatial distribution of European bison bulls in Białowieża Forest. Acta Theriologica 40: 1-21.
 2. Denys C, Bogdanowicz W, Aulagnier S. 1995. First record of Tadarida aegyptiaca (Chiroptera, Molossidae) from Morocco. Mammalia 59: 266-268.
 3. Jędrzejewska B, Bunevich AN, Jędrzejewski W. 1995. Observation of brown bear Ursus arctos in Białowieża Primeval Forest i 1948-1950. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14(4): 87-90.
 4. Zalewski A, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1995. Pine marten home ranges, numbers and predation on vertebrates in a deciduous forest (Białowieża National Park, Poland. Annales Zoologici Fennici 32: 131-144. Link DOI: http://www.sekj.org/PDF/anzf32/anz32-131-144.pdf
 5. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1995. Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (3): 16-36.
 6. Okarma H, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Krasiński ZA, Miłkowski L. 1995. The roles of predation, snow cover, acorn crop, and man-related factors on ungulate mortality in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 40: 197-217.
 7. Okarma H. 1995. The trophic ecology of wolves and their predatory role in ungulate communities of forest ecosystems in Europe. Acta Theriologica 40: 335-386.
 8. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Szymura L. 1995. Weasel population response, home ranges and predation on rodents in a Poland's deciduous forest. Ecology 76: 179-195.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Rychlik L, Pucek Z. 1995. 3.19. Biotope requirements of Neomys fodiens i Neomys anomalus in lowland zone of their sympatric occurence. Council of Europe, Strasbourg: 88-89.
 2. Belousova IP, Govers J, Princee F, Pucek Z, Raczyński J, Roth T, Wendt K, Dzięciołowski R, Jaczewski Z. 1995. Distribution and management of European bison in wildlife reserves and Zoos. W: Population and habitat viability assessment for the European bison (Bison bonasus).Red. Pucek Z, Seal US, Miller P. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey, Minnesota, USA: 9-15.
 3. Pucek Z. 1995. Ocena stanu i rozwoju zoologii w Polsce. Raport syntetyczny. W: Nauki biologiczne w Polsce: Stan, osiągnięcia, perspektywy..Red. Klekowski Z, Bielecki T, Chojnacki T. Wydział II PAN, Warszawa: 117-143.
 4. Miller P, Barratt E, Bois HD, Ebenhard T, Krasińska M, Krasiński ZA. 1995. Population biology and modelling of the European bison. W: Population and habitat viability assessment for the European bison (Bison bonasus).Red. Pucek Z, Seal US, Miller P. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey, Minnesota, USA: 19-38.
 5. Pucek Z. 1995. Stan i rozwój zoologii w Polsce. [Komitet Zoologii PAN, Raport syntetyczny]. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Nauki biologiczne. Nauki rolnicze i leśne. Nauki o ziemi i nauki górnicze. T. II.Red. Hałoń E. PAN, KBN, Warszawa: 141-171.
 6. . 1995. Wymagania siedliskowe u Neomys fodiens i Neomys anomalus w nizinnej strefie ich sympatrycznego występowania. W: Streszczenie referatów XVI Zjazdu PTZool., Łódź, 14-16 IX 1995. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 142

Artykuły popularnonaukowe

 1. Zub K. 1995. Derkacz. Ptaki: 4.
 2. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Pugacewicz E, Szymura A. 1995. Myszołowy nad Puszczą Białowieską. Łowiec Polski 1: 8-9.
 3. Pucek Z. 1995. Recenzja: 4th International Conference 'Rodent & Spatium' ed. L. Grum. Polish Ecological Studies 20: 69-596. Acta Theriologica 40: 333.
 4. Pucek Z. 1995. Recenzja: Bibliography of the Genus Bison (H. Smith, 1827) (until 1950). Z. Jaczewski and A. Korona. Acta Theriologica 40: 333.
 5. Pucek Z. 1995. The raccoon dog. Mammal News 103: 12.
 6. Rychlik L. 1995. Zróżnicowanie sposobów żerowania u dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens.: 46.

Inne

 1. Rychlik L. 1995. Różnice w sposobach żerowania między rzęsorkiem mniejszym Neomys anomalus a rzęsorkiem rzeczkiem N. fodiens. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-71 + 35.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści