Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Lehnen A, Busse HJ, Frölich K, Krasińska M, Kämpfer P, Speck S. 2006. Arcanobacterium bialowiezense Sp. Nov. and Arcanobacterium bonasi sp. nov. isolated from the prepuce of European bison (Bison bonasus) suffering from Balanoposthitis and emended description of the genus Arcanobacterium, Collins et al., 1983. International Journal of Systematics and Evolutionary Microbiology 56: 861-866.
 2. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2006. Białowieskie muzeum z 1914 roku w relacji Mitrofana Golenki, ostatniego carskiego zarządcy Puszczy. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 51(3-4): 229-237.
 3. Melis C, Szafrańska PA, Jędrzejewska B, Bartoń K. 2006. Biogeographical variation in the population density of wild boar (Sus scrofa) in western Eurasia. Journal of Biogeography 33: 803-811.
 4. Szafrańska PA, Zub K, Konarzewski M. 2006. Być albo nie być… małym. Kosmos 55(1): 75-82.
 5. Bartoń K, Rafiński J. 2006. Co-occurrence of agile frog (Rana dalmatina Fitz. in Bonaparte) with common frog (Rana temporaria L.) in breeding sites in southern Poland. Polish Journal of Ecology 54(1): 151-157. PDF
 6. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B. 2006. Daily movements and territory use by badgers Meles meles in Białowieża Primeval Forest, Poland. Wildlife Biology 12: 385-391.
 7. Churchfield S, Rychlik L. 2006. Diets and coexistence in Neomys and Sorex shrews in Bialowieza forest, eastern Poland. Journal of Zoology 269 (3): 381-390. Link DOI: doi:10.1111/j.1469-7998.2006.00115.x
 8. Churchfield S, Rychlik L. 2006. Diets and coexistence in Neomys and Sorex shrews in Białowieża forest, eastern Poland. Journal of Zoology 269: 381-390.
 9. Pilot M, Jędrzejewski W, Branicki W, Sidorovich VE, Jędrzejewska B, Stachura K, Funk S. 2006. Ecological factors influence population genetic structure of European grey wolves. Molecular Ecology 15: 4533-4553.
 10. Niedziałkowska M, Jędrzejewski W, Mysłajek RW, Nowak S, Jędrzejewska B, Schmidt K. 2006. Environmental correlates of Eurasian lynx occurrence in Poland - Large scale census and GIS mapping. Biological Conservation 133: 63-69.
 11. Churchfield S, Rychlik L, Yavrouyan E, Turlejski K . 2006. First results on the feeding ecology of the Transcaucasian water shrew Neomys teres (Soricomorpha: Soricidae) from Armenia. Canadian Journal of Zoology 84: 1853-1858.
 12. Jędrzejewski W, Spaedtke H, Kamler JF, Jędrzejewska B, Stenkewitz U. 2006. Group size dynamics of red deer in Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Wildlife Management 70: 1054-1059.
 13. Ruczyński I. 2006. Influence of temperature on maternity roost selection by noctule bats (Nyctalus noctula) and Leisler's bats (N. leisleri) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 84: 900-907.
 14. Kołodziej-Sobocińska M, Dziemian E, Machnicka-Rowińska B. 2006. Inhibition of nitric oxide production by aminoguanidine influences the number of Trichinella spiralis parasites in infected “low responders” (C57BL/6) and “high responders” (BALB/c) mice. Parasitology Research 99: 194-196.
 15. Kuijper DPJ, Bakker JP, Cooper EJ, Ubels R, Jónsdóttir IS, Loonen MJJE. 2006. Intensive grazing by Barnacle geese depletes arctic seed bank. Candian Journal of Botany 84: 995-1004.
 16. Rychlik L, Zwolak R. 2006. Interspecific aggression and behavioural dominance among four sympatric species of shrews. Canadian Journal of Zoology 84: 434-448.
 17. Poroshin EA, Wójcik JM, Bobretsov AV, Kupriyanova IF. 2006. Morphometric differentiation between the Manturovo and Serov chromosome races of the common shrew Sorex araneus. Acta Theriologica 51(3): 255-264. PDF
 18. Samojlik T. 2006. Najsłuszniejsze drzewo- historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia. Rocznik Dendrologiczny 54: 7-27. PDF
 19. Speck S, Krasińska M, Lehnen A. 2006. Normal vaginal microflora of free-ranging European bison (Bison bonasus). Veterinary Record 159: 600-601.
 20. Reiterova K, Dziemian E, Miterpakova M, Antolova D, Kołodziej-Sobocińska M, Machnicka B, Dubinsky P. 2006. Occurence of Echinococcus multilocularis in red foxes from border regions of Slovakia and Poland. Acta Parasitologica 51: 107-110.
 21. Górski P, Zalewski A, Łakomy M. 2006. Parasites of carnivorous mammals in Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 52: 49-53.
 22. Bunevich AN, Krasińska M, Daleszczyk K. 2006. Powstanie i rozwój wolno żyjącej populacji żubra nizinnego, Bison bonasus bonasus (L.) w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 101-118.
 23. Hayward MW, O'Brien J, Hofmeyr M, Kerley GIH. 2006. Prey preferences of the African wild dog Lycaon pictus: ecological requirements for their conservation. Journal of Mammalogy 87: 1122-1131. PDF
 24. Hayward MW, Hofmeyr M, O'Brien J, Kerley GIH. 2006. Prey preferences of the cheetah Acinonyx jubatus: morphological limitations or the need to capture rapidly consumable prey before kleptoparasites arrive? Journal of Zoology (London) 270: 615-627. PDF
 25. Hayward MW, Henschel P, O'Brien J, Hofmeyr M, Balme G, Kerley GIH. 2006. Prey preferences of the leopard (Panthera pardus). Journal of Zoology (London) 270: 298-313. PDF
 26. Hayward MW. 2006. Prey preferences of the spotted hyaena Crocuta crocuta and evidence of dietary competition with lion Panthera leo. Journal of Zoology (London) 270: 606-614. PDF
 27. Cromsigt JPGM, Olff H. 2006. Resource partitioning amongst large savanna grazers mediated by local heterogeneity: an experimental approach. Ecology 87: 1532-1541.
 28. Rychlik L, Ramalhino MG, Polly D. 2006. Response to competition and environmental factors: skull, mandible, and tooth shape in Polish water shrews (Neomys,Soricidae, Mammalia). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 339-351.
 29. Wójcik AM, Polly PD, Sikorski MD, Wójcik JM. 2006. Selection in a cycling population: differential response among skeletal traits. Evolution 60: 1925-1935.
 30. Zalewski A, Jędrzejewski W. 2006. Spatial organisation and dynamics of pine marten Martes martes population in Białowieża Forest (E Poland) compared with other European woodlands. Ecography 29: 31-43.
 31. Kawałko A, Wójcik JM. 2006. Specjacja u myszy domowych, Mus musculus - mechanizmy izolujące. Kosmos 55(1): 107-116. PDF
 32. Czykier E, Krasińska M. 2006. Stężenia wolnego testosteronu w surowicy samców żubra (Bison bonasus) w zależności od wieku, masy ciała i masy jąder-badania wstępne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 119-132.
 33. Szczęsna J, Popiołek M, Schmidt K, Kowalczyk R. 2006. The first record of Aelurostrongylus abstrusus (Angistrongylidae: Nematoda) in Eurasian lynx (Lynx lynx L.) from Poland based on fecal analysis. Wiadomości Parazytologiczne 52: 321-322. PDF
 34. Kołodziej-Sobocińska M, Dvorožňáková E, Dziemian E. 2006. Trichinella spiralis: macrophage activity and antibody response in chronic murine infection. Experimental Parasitology 112: 52-62.
 35. Schmidt K, Kowalczyk R. 2006. Using scent-marking stations to collect hair samples to monitor Eurasian lynx population. Wildlife Society Bulletin 34(2): 462-466. PDF
 36. Kołodziej-Sobocińska M. 2006. Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy. Wiadomości Parazytologiczne 52: 239-241.
 37. Ruczyński I, Ruczyńska I. 2006. Zimowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula na obszarze Puszczy Białowieskiej. Nietoperze 7: 70-71.
 38. Samojlik T. 2006. Łowy i inne pobyty królów polskich i wielkich książąt litewskich w Puszczy Białowieskiej w XV-XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54(3-4): 293-305. PDF

Książki

 1. Jędrzejewski W, Nowak S, Kurek R, Mysłajek RW, Stachura K, Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. Krasińska M, Krasiński Z A, Wołk E. 2006. Ocena stanu zdrowotnego populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej na podstawie biochemicznych parametrów surowicy krwi oraz wybranych zmian patologicznych u eliminowanych osobników. W: Perspektywy rozwoju populacji żubrów.Red. Olech W. Wydawnictwo ARTISCO, Gorzałkowice-Zdrój: 28-36.
 2. Krasiński ZA, Krasińska M. 2006. Threats to free-ranging population of the European bison in the Bialowieza Promeval Forest, Poland on the background of current state of species. W: Health threats for the European bison particularly in free-roaming populations in Poland.Red. Kita J, Anusz K. SGGW Publishers, Warszawa: 183-191.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Samojlik T. 2006. Białowieski akcent w gabinecie księcia Monako. Kurier Hajnowski 87 (24 października).
 2. Samojlik T. 2006. Bory ukształtowane przez ogień. Kurier Hajnowski 89 (7 listopada).
 3. Samojlik T. 2006. Ciałopalenie sprzed 1200 lat w Teremiskach. Kurier Hajnowski 70 (27 czerwca).
 4. Samojlik T. 2006. Ciałopalenie w Uroczysku Szadzkie. Kurier Hajnowski 85 (10 października).
 5. Samojlik T. 2006. Czy Stara Białowieża ma 1200 lat? Kurier Hajnowski 64 (16 maja).
 6. Samojlik T. 2006. Dwa muzea przyrodnicze w Białowieży. Kurier Hajnowski 86 (17 października).
 7. Samojlik T. 2006. Dwór łowiecki Wazów. Kurier Hajnowski 61 (25 kwietnia).
 8. Samojlik T. 2006. Dziennik hajnowianina. Kurier Hajnowski 88 (31 października).
 9. Samojlik T. 2006. Geneza naszego miasta nadal spowita jest tajemnicą. Kurier Hajnowski 90 (14 listopada).
 10. Samojlik T. 2006. Historia niedźwiedzi w Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 73 (18 lipca).
 11. Samojlik T. 2006. Kod Jakuba Sokołowskiego. Kurier Hajnowski 75 (1 sierpnia).
 12. Samojlik T. 2006. Król Staś w Puszczy. Kurier Hajnowski 67 (6 czerwca).
 13. Samojlik T. 2006. Królewska łaska i niełaska. Kurier Hajnowski 62 (2 maja).
 14. Samojlik T. 2006. Królewskie łowy w Puszczy. Kurier Hajnowski 96 (27 grudnia).
 15. Samojlik T. 2006. Losy powstańczego rodu Szretterów. Kurier Hajnowski 55 (14 marca).
 16. Kowalczyk R. 2006. Noc z życia drapieżnika. Wszechnica Biebrzańska 2: 35-36.
 17. Samojlik T. 2006. Ostatni dwór królewski w Białowieży. Kurier Hajnowski 68 (13 czerwca).
 18. Samojlik T. 2006. Oswajanie żubra. Kurier Hajnowski 72 (11 lipca).
 19. Samojlik T. 2006. Pechowy niedźwiedź z Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 69 (20 czerwca).
 20. Krasiński ZA, Krasińska M. 2006. Powrót osoczników do Puszczy Białowieskiej? . Parki Narodowe 1: 25-27.
 21. Krasińska M. 2006. Problemy współczesnej ochrony żubra Bison bonasus (L.). Ekonatura: 10-12.
 22. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R. 2006. Ryś a gospodarka leśna. Las Polski 22: 15-17.
 23. Zalewski A. 2006. Ssaki ziemnowodne – czyli jak przetrwać nad rzeką. Wszechnica Biebrzańska 2: 59-61.
 24. Samojlik T. 2006. Starej Białowieży – dwór łowiecki i osada Słowian. Kurier Hajnowski 65 (23 maja).
 25. Samojlik T. 2006. Sześć wieków ochrony Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 93 (5 grudnia).
 26. Samojlik T. 2006. Tajemnice Puszczy – łowy jego lordowskiej mości. Kurier Hajnowski 66 (30 maja).
 27. Samojlik T. 2006. Tajemnice Zamczyska. Kurier Hajnowski 57 (28 marca).
 28. Samojlik T. 2006. Użyteczna lipa. Kurier Hajnowski 63 (9 maja).
 29. Samojlik T. 2006. Zaginiony poemat o łowach. Kurier Hajnowski 60 (18 kwietnia).
 30. Samojlik T. 2006. Zanim przyszli Słowianie. Kurier Hajnowski 56 (21 marca).
 31. Samojlik T. 2006. Żubry królowej Wiktorii. Kurier Hajnowski 71 (4 lipca).
 32. Samojlik T. 2006. Zygmunt August w Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 58 (4 kwietnia).
 33. Samojlik T. 2006. Łowy w „cesarskiej puszczy". Kurier Hajnowski 74 (25 lipca).

Inne

 1. Zub K. 2006. Czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-127.
 2. Kowalczyk R. 2006. NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Nyctereutes procyonoides.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści