Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Kamler JF, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2007. Activity patterns of red deer in Białowieża National Park, Poland. Journal of Mammalogy 88: 508-514.
 2. Hayward MW, Hayward GJ. 2007. Activity patterns of reintroduced lion (Panthera leo) and spotted hyaena (Crocuta crocuta) in Addo Elephant National Park, South Africa. African Journal of Ecology 45: 135-141. PDF
 3. Hayward MW, O'Brien J, Kerley GIH. 2007. Carrying capacity of large African predators: predictions and tests. Biological Conservation 139: 219-229. PDF
 4. Lanszki J, Zalewski A, Horvath G. 2007. Comparison of red fox Vulpes vulpes and pine marten Martes martes food habits in a deciduous forest in Hungary. Wildlife Biology 13: 258-271.
 5. Sjögren-Gulve P, Langström E, Báldi A, Ibisch P, Kati V, Livoreil B, Selva N. 2007. Conservation Biology and the 300th anniversary of the birth of Carl Linnaeus. Conservation Biology 21: 905-906. PDF
 6. Linnell JDC, Odden J, Andrén H, Liberg O, Andersen R, Moa P, Kvam T, Broseth H, Segerström P, Ahlqvist P, Schmidt K, Jędrzejewski W, Okarma H. 2007. Distance rules for minimum counts of Eurasian lynx (Lynx lynx) family groups under different ecological conditions. Wildlife Biology 13: 447-455.
 7. Zalewski A. 2007. Does size dimorphism reduce competition between sexes? The diet of male and female pine martens at local and wider. geographical scales. Acta Theriologica 52: 237-250. PDF
 8. Tylicki A, Kawałko A, Sokólska J, Strumiło S. 2007. Effect of anabolic steroid nandrolone decanoate on the properties of certain enzymes in the heart, liver, and muscle of rats, and their effect on rats' cardiac electrophysiology. Hormone and Metabolic Research 39: 268-272.
 9. Wójcik JM, Polly DP, Wójcik AM, Sikorski MD. 2007. Epigenetic variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Russian Journal of Theriology 6: 43-49.
 10. Kamler JF, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2007. Factors affecting daily ranges of red deer Cervus elaphus in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 52: 113-118.
 11. Zalewski A. 2007. From local adaptation to geographical variation: pine marten response to food abundance and climatic conditions. Nature Conservation 64: 3-11.
 12. Flisikowski K, Krasińska M, Maj A, Siadkowska E, Szreder T, Zwierzchowski L, Żurkowski M. 2007. Genetic polymorphism in selected gene loci in a sample of Białowieża population of European bison (Bison bonasus). Animal Science Papers and Reports 25: 221-230.
 13. Szuma E. 2007. Geography of dental polymorphism in the red fox Vulpes vulpes and its evolutionary implications. Biological Journal of the Linnean Society 90: 61-84.
 14. Daleszczyk K, Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 2007. Habitat structure, climatic factors, and habitat use by European bison (Bison bonasus) in Polish and Belarusian parts of the Białowieża Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 85: 261-272.
 15. Nowak S, Jędrzejewski W, Schmidt K, Theuerkauf J, Mysłajek RW, Jędrzejewska B. 2007. Howling activity of free-ranging wolves (Canis lupus) in the Białowieża Primeval Forest and the Western Beskidy Mountains (Poland). Journal of Ethology 25: 231-237.
 16. Wereszczyńska AM, Nowakowski WK, Nowakowski JK, Jędrzejewska B. 2007. Is food quality responsible for the cold-season decline in bank vole density? Laboratory experiment with herb and acorn diets. Folia Zoologica 56: 23-32.
 17. Sidorovich VE, Stolyarov VP, Vorobei NN, Ivanova NV, Jędrzejewska B. 2007. Litter size, sex ratio, and age structure of grey wolves, Canis lupus, in relation to population fluctuations in northern Belarus. Canadian Journal of Zoology 85: 295-300.
 18. Szafrańska PA, Zub K, Konarzewski M. 2007. Long-term repeatability of body mass and resting metabolic rate in free-leaving weasels, Mustela nivalis. Functional Ecology 21: 731-737.
 19. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Dulinicz M, Olczak H. 2007. Man in the Ancient Forest. Academia 4: 36-37.
 20. Radwan J, Kawałko A, Wójcik JM, Babik W. 2007. MHC-DRB3 variation in a free-living population of the European bison, Bison bonasus. Molecular Ecology 16: 531-540.
 21. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2007. O wymaganiach środowiskowych rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) do bezpośredniego wykorzystania w aktywnej ochronie gatunku w Polsce W: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 446-456.
 22. Daszkiewicz P, Samojlik T, Bańka B. 2007. Obserwacje litewskich niedźwiedzi Jeana Emanuela Giliberta. Przegląd Zoologiczny 51: 183-188.
 23. Mysterud A, Bartoń K, Jędrzejewska B, Krasiński ZA, Niedziałkowska M, Kamler JF, Yoccoz NG, Stenseth NC. 2007. Population ecology and conservation of endangered megafauna: the case of European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Animal Conservation 10: 77-87.
 24. Hayward MW, de Tores PJ, Dillon MJ, Banks PB. 2007. Predicting the occurrence of the quokka, (Setonix brachyurus) (Macropodidae: Marsupialia), in Western Australia's northern jarrah forest. Wildlife Research 34: 194-199. PDF
 25. Melis C, Selva N, Teurlings I, Skarpe C, Linnell JDC, Andersen R. 2007. Soil and vegetation nutrient response to bison carcasses in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecological Research 22: 807-813. PDF
 26. Van der Wal R, Sjögersten S, Woodin S, Cooper ES, Kuijper DPJ, Jónsdóttir IS, Fox TAD, Huiskes A. 2007. Spring feeding by pink-footed geese reduces carbon stocks and sink strength in tundra ecosystems. Global Change Biology 13: 539-545.
 27. Kamler JF, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2007. Survival and cause-specific mortality of red deer Cervus elaphus in Białowieża National Park, Poland. Wildlife Biology 13: 48-52.
 28. Jędrzejewski W, Schmidt K, Theuerkauf J, Jędrzejewska B, Kowalczyk R. 2007. Territory size of wolves Canis lupus: linking local (Białowieża Primeval Forest, Poland) and Holarctic-scale patterns. Ecography 30: 66-76.
 29. Hayward MW, Hofmeyr M, O'Brien J, Kerle GIH. 2007. Testing predictions of the prey of the lion (Panthera leo) derived from modelled prey preferences . Journal of Wildlife Management 71 PDF
 30. Prunescu CC, Prunescu P, Pucek Z, Lom J. 2007. The first finding of myxosporean development from plasmodia to spores in terrestrial mammals: Soricimyxum fegati gen. Et. Sp. N. (Myxozoa) from Sorex araneus (Soricomorpha). Folia Parasitologica 54: 159-164.
 31. Searle JB, Hausser J, Zima J, Fredga K, Wójcik JM, Volobouev VT, Nina S, Bulatova NS, Nadjafova R. 2007. The ISACC heritage. Russian Journal of Theriology 6
 32. Selva N, Fortuna MA. 2007. The nested structure of a scavenger community. Proceedings of the Royal Society B 274: 1101-1108. PDF
 33. Hayward MW, Adendorff J, O'Brien J, Sholto-Douglas A, Bissett C, Moolman LC, Bean P, Fogarty A, Howarth D, Slater R, Kerley GIH. 2007. The reintroduction of large carnivores to the Eastern Cape Province, South Africa: an assessment. Oryx 42: 205-214. PDF
 34. Ruczyński I, Kalko EKV, Siemers BM. 2007. The sensory basis of roots finding in a forest bat, Nyctalus noctula. Journal of Experimental Biology 210: 3607-3615.
 35. Hayward MW, Adendorff J, Moolman LC, Hayward GJ, Kerley GIH. 2007. The successful reintroduction of leopard (Panthera pardus) to the Addo Elephant National Park. African Journal of Ecology 45: 103-104. PDF
 36. Kołodziej-Sobocińska M, Dvoroznakova E, Dziemian E, Machnicka-Rowińska B. 2007. Trichinella spiralis reinfection: macrophage activity in BALB/c mice. Parasitology Research 101: 629-637.
 37. Klevezal GA, Pucek Z. 2007. What mandibles of Apodemus mice from pellets of birds of prey can show. Zoologicheskij Zhurnal 86: 1513-1516.
 38. Bartoń K, Zalewski A. 2007. Winter severity limits red fox populations in Eurasia. Global Ecology and Biogeography 16: 281-289. Link DOI: 10.1111/j.1466-8238.2007.00299.x

Książki

 1. Krasińska M, Krasiński ZA. 2007. European bison. The Nature Monograph. Mammal Research Institute Polish Academy of Science, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Olczak H. 2007. Badania nad historią Puszczy Białowieskiej. W: Belovezhskaya Pushcha. Vytoki Zapavednasti. Materialy belarusska-polskai naukovai narady „Ab ustanaulenii daty uwiadzienia zapavednaha rezhimu na teritorii Belovezhskai pushchi” 24.11.2006. Państwowy Park Narodowy Belovezhskaya Pushcha, Kamieniuki, Brześć: 68-76.
 2. Wójcik AM, Wójcik JM. 2007. Ochrona ssaków owadożernych. W: Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Ornatus, Poznań: 93-103.
 3. Krasińska M, Krasiński ZA. 2007. Ochrona żubra. W: Ochrona przyrody w lasach I. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatu, Poznań: 197-205.
 4. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Olczak H. 2007. Research on history of Białowieża Primeval Forest. W: Belovezhskaya Pushcha. Vytoki Zapavednasti. Materialy belarusska-polskai naukovai narady „Ab ustanaulenii daty uwiadzienia zapavednaha rezhimu na teritorii Belovezhskai pushchi” 24.11.2006. Państwowy Park Narodowy Belovezhskaya Pushcha, Kamieniuki, Brześć: 77-83.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Dulinicz M, Olczak H. 2007. Człowiek w Puszczy. Akademia 4: 36-37. PDF
 2. Smit C, Dekker J, Cromsigt J, Kuijper D. 2007. Draagkracht van de Veluwe onzin. NRC Opinie 17-10-2007.
 3. Ruczyński I. 2007. Długa drzemka zamiast kolacji. Puszczyk 13: 11.
 4. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2007. Robert Hainard w Białowieży. Matecznik (numer sygnalny): 14-15.
 5. Bartoszewicz M, Okarma H, Zalewski A, Szczęsna J. 2007. Szop pracz. Zachodni Poradnik Łowiecki 22: 2-4.
 6. Smit C, Dekker J, Cromsigt J, Kuijper D. 2007. Teveel aan zwijnen bestaat niet. NRC-Next 25-10-2007.
 7. Niemczynowicz A, Tałałaj P. 2007. Trudne pytania: Po co płazom płotki? Nasza Biebrza. Czasopismo Biebrzańskiego Parku Narodowego 22: 3-4.
 8. Schmidt K. 2007. W mateczniku gnieździ się ryś bystry. Matecznik Białowieski 1: 13-14.
 9. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2007. Żubry z Puszczy Białowieskiej ofiarowane królowej Wiktorii. Matecznik 1: 15-17.

Inne

 1. Samojlik T. 2007. Antropogenne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. Rozprawa doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-181.
 2. Zalewski A. 2007. Czynniki regulujące i limitujące populacje kuny leśnej Martes martes w skali lokalnej i geograficznej. Praca habilitacyjna. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 3. Wójcik JM. 2007. Wprowadzenie. W: Pieśń o żubrze. Mikołaj Hussowski.: 21-22.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści