Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Andersen LW, Fredsted T, Wincent T, Pertoldi C. 2009. Brown hares on the edge: Genetic population structure of the Danish brown hare. Acta Theriologica 54 (2): 97-110. Link DOI: doi:10.1007/BF03193166
 2. Ruczyński I, Kalko EKV, Siemers BM. 2009. Calls in the forest: a comparative approach to how bats find tree cavities. Ethology 115: 166-176. Link DOI: doi:10.1111/j.1439-0310.2008.01599.x
 3. Krasińska M, Giżejewski Z, Czykier E, Krasiński ZA, Matuszewska M. 2009. Changes of weight and size of European bison during postnatal development. Acta Theriologica 54: 111-126. Link DOI: doi:10.1007/BF03193167
 4. Kuijper DPJ, Oosterveld E, Wymenga E. 2009. Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population - a review. European Journal of Wildlife Research 55: 455-463. Link DOI: doi:10.1007/s10344-009-0311-2
 5. Kuijper DPJ, Ubels R, Loonen MJJE. 2009. Density dependent switches in diet; a likely mechanism for negative feedbacks on goose population increase? Polar Biology 32: 1789-1803. Link DOI: doi:10.1007/s00300-009-0678-2
 6. Pertoldi C, Tokarska M, Wojcik JM, Demontis D, Loeschcke V, Gregersen VR, Coltman D, Wilson GA, Randi E, Hansen MM, Bendixen C. 2009. Depauperate genetic variability detected in the American and European bison using genomic techniques. Biology Direct 4 (48): 1-7. Link DOI: doi:10.1186/1745-6150-4-48
 7. Kuijper DPJ, Cromsigt JPMG, Churski M, Adams B, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2009. Do ungulates preferentially feed in forest gaps in European temperate forests? Forest Ecology and Management 258 (7): 1528-1535. Link DOI: doi:10.1016/j.foreco.2009.07.010
 8. Łomnicki A. 2009. Dobór naturalny. Kosmos 59 (3-4): 323-328.
 9. Łomnicki A. 2009. Dryf genetyczny. Kosmos 58 (3-4): 377-384.
 10. Tokarska M, Marshall T, Kowalczyk R, Wójcik JM, Pertoldi C, Kristensen TN, Loeschcke V, Gregersen VR, Bendixen C. 2009. Effectiveness of microsatellite and SNP markers for parentage and identity analysis in species with low genetic diversity: the case of European bison. Heredity 103: 326-332. Link DOI: doi:10.1038/hdy.2009.73
 11. Kozakiewicz M, Chołuj A, Kozakiewicz A, Sokół M. 2009. Familiarity and female choice in the bank vole - do females prefer strangers? Acta Theriologica 54: 157-164. Link DOI: doi:10.1007/BF03193171
 12. Schmidt K, Kowalczyk R, Ozolins J, Männil P, Fickel J. 2009. Genetic structure of the Eurasian lynx population in north-eastern Poland and the Baltic states. Conservation Genetics 10 (2): 497-501. Link DOI: doi:10.1007/s10592-008-9795-7
 13. Tokarska M, Kawałko A, Wójcik JM, Pertoldi C. 2009. Genetic variability in the European bison (Bison bonasus) population from Białowieża forest over 50 years. Biological Journal of the Linnean Society 97: 801-809. Link DOI: doi:10.1111/j.1095-8312.2009.01203.x
 14. Michalska-Parda A, Brzeziński M, Zalewski A, Kozakiewicz M. 2009. Genetic variability of feral and ranch American mink Neovison vison in Poland. Acta Theriologica 54: 1-10. Link DOI: doi:10.1007/BF03193132
 15. Harris G, Thirgood S, Hopcraft JGC, Cromsigt JPGM, Berger J. 2009. Global decline in aggregated migrations of large terrestrial mammals. Endangered Species Research 7: 55-76. Link DOI: doi:10.3354/esr00173
 16. Zalewski A, Piertney SB, Zalewska H, Lambin X. 2009. Landscape barriers reduce gene flow in an invasive carnivore: geographical and local genetic structure of American mink in Scotland. Molecular Ecology 18: 1601-1615. Link DOI: doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04131.x
 17. Jensen LF, Hansen MM, Pertoldi C, Holdensgaard G, Mensberg KLD, Loeschcke V. 2009. Local adaptation in brown trout early life-history traits: implications for climate change adaptability. Proceedings of the Royal Society B 275 (1653): 2859-2868. Link DOI: doi:10.1098/rspb.2008.0870
 18. Tokarska M, Ruczyńska I Zalewska H, Wójcik AM. 2009. Over seasonal and sex-independent expression of kappa casein gene (CSN3) in mammalian blood lymphocytes. Biochemical Genetics 47: 602-608. Link DOI: doi:10.1007/s10528-009-9253-3
 19. Kawałko A, Dufková P, Wójcik JM, Piálek J. 2009. Polymerase chain reaction multiplexing of microsatellites and single nucleotide polymorphism markers for quantitative trait loci mapping of wild house mice. Molecular Ecology Resources 9: 140-143. Link DOI: doi:10.1111/j.1755-0998.2008.02385.x
 20. Wójcik JM, Kawałko A, Tokarska M, Jaarola M, Valenback P, Pertoldi C. 2009. Post-bottleneck mtDNA diversity in a free-living population of European bison: implications for conservation. Journal of Zoology 277: 81-87. Link DOI: doi:10.1111/j.1469-7998.2008.00515.x
 21. Kozak M, Kołodziej-Sobocińska M. 2009. Postępy w opracowywaniu szczepionek przeciwko robakom pasożytniczym. Wiadomości Parazytologiczne 55: 147-156.
 22. Łomnicki A. 2009. Poziomy doboru. Kosmos 60 (3-4): 335-340.
 23. Melis C, Jędrzejewska B, Apollonio M, Bartoń KA, Jędrzejewski W, Linnell JDC, Kojola I, Kusak J, Adamic M, Ciuti S, Delehan I, Dykyy I, Krapinec K, Mattioli L, Sagaydak A, Samchuk N, Schmidt K, Shkvyrya M, Sidorovich VE, Zawadzka B, Zhyla S. 2009. Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe. Global Ecology and Biogeography 18: 724-734. Link DOI: doi:10.1111/j.1466-8238.2009.00480.x
 24. Ansorge H, Ranyuk M, Kauhala K, Kowalczyk R, Stier N. 2009. Raccoon dog Nyctereutes procyonoides populations in the area of origin and in colonised regions – the epigenetic variability of an immigrant. Annales Zoologici Fennici 46: 51-62.
 25. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B, Ansorge H, Bunevich AN. 2009. Reproduction and mortality of invasive raccoon dogs Nyctereutes procyonoides in Białowieża Primeval Forest (Poland). Annales Zoologici Fennici 46: 291-301. Link DOI: online: ISSN 1797-2450
 26. Samojlik T. 2009. Rudnie w Puszczy Białowieskiej w XVII-XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 43 (3-4): 399-411.
 27. Łomnicki A. 2009. Scramble and contest competition, unequal resource partitioning and resource monopolization as determinants of population dynamics. Evolutionary Ecology Research  11: 371-380.
 28. Schmidt K, Jędrzejewski W, Okarma H, Kowalczyk R. 2009. Spatial interactions between grey wolves and Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecological Research  24: 207-214. Link DOI: doi:10.1007/s11284-008-0496-y
 29. Łomnicki A. 2009. Spotkanie teorii Darwina z genetyką. Kosmos 61 (3-4): 315-317.
 30. Bartoń K, Phillips BL, Morales JM, Travis JMJ. 2009. The evolution of an "intelligent" dispersal strategy: biased, correlated random walks in patchy landscapes. Oikos 118: 309-319. Link DOI: doi:10.1111/j.1600-0706.2008.16936.x
 31. HAYWARD MW. 2009. The Need to Rationalize and Prioritize Threatening Processes Used to Determine Threat Status in the IUCN Red List. Conservation Biology 23 (6): 1568-1576. Link DOI: doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01260.x
 32. Bahrndorff S, Loeschcke V, Pertoldi C, . Beier C, Holmstrup M. 2009. The rapid cold hardening response of Collembola is influenced by thermal variability of the habitat. Functional Ecology
 33. Schmidt K, Nakanishi N, Izawa M, Okamura M, Watanabe S, Tanaka S, Doi T. 2009. The reproductive tactics and activity patterns of solitary carnivores: the Iriomote cat. Journal of Ethology 27: 165-174. Link DOI: doi:10.1007/s10164-008-0101-4PDF
 34. Zub K, Szafrańska PA, Konarzewski M, Redman P, Speakman JR. 2009. Trade-offs between activity and thermoregulation in a small carnivore, the least weasel Mustela nivalis. Proceedings of the Royal Society of London, Series B – Biological Sciences 276: 1921-1927. Link DOI: doi:10.1098/rspb.2008.1936
 35. Fritz O, Niklasson M, Churski M. 2009. Tree age is a key factor for the conservation of epiphytic lichens and bryophytes in beech forests. Applied Vegetation Science 12: 93-106. Link DOI: doi:10.1111/j.1654-109X.2009.01007.x

Książki

 1. Jędrzejewski W, Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K., Zawadzka B., Pchałek M. 2009. Animals and roads. Methods of mitigating the negative impact of roads on wildlife. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.
 2. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. 2009. Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 3. Samojlik T. 2009. Ostatni żubr. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 4. Schmidt H, Ławreszuk D. 2009. Tropem żubra – zbiór konspektów zajęć lekcyjnych dotyczących żubra. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. Krasińska M, Krasiński ZA. 2009. Białowieskie żubry. W: Białowieski Park Narodowy, poznać, zrozumieć, zachować.Red. Okołów C, Karaś M, Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 111-116.
 2. Mysłajek RW, Miłosz-Cielma M, Ławreszuk D, Jędrzejewski W, Nowak S, Kurek RT. 2009. Budowa przejść dla zwierząt jako instrument ochrony łączności ekologicznej - zrealizowane i projektowane przejścia dla zwierząt w Polsce. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 191-195.
 3. Miłosz-Cielma M, Ławreszuk D, Jędrzejewski W. 2009. Korytarze ekologiczne w planach zagospodarowania przestrzennego województw - przegląd koncepcji, metod i stanu zaawansowania prac. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 126-134.
 4. Zub K. 2009. Mammals. W: Białowieża National Park, know it, understand it, protect it.Red. Okołów C, Karaś M, Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 127-142.
 5. Niedziałkowski K. 2009. Ochrona przyrody i krajobrazu we współdziałaniu z lokalnymi społecznościami na przykładzie parków narodowych w Anglii. W: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych.Red. A. Andrzejewska, A. Lubański. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 67-79.
 6. Kowalczyk R. 2009. Potrzeba wyznaczenia i ochrony korytarzy ekologicznych dla ratowania i rozwoju populacji żubra w województwie podlaskim, Polska. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 65-68.
 7. Niedziałkowski K, Jędrzejewski W, Nowak S. 2009. Propozycje zmian prawnych związanych z ochroną korytarzy ekologicznych. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 268-271.
 8. Jędrzejewski W. 2009. Sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary chronione w Polsce. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 71-82.
 9. Zub K. 2009. Ssaki. W: Białowieski Park Narodowy, poznać, zrozumieć, zachować.Red. Okołów C, Karaś M, Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 127-142.
 10. Krasińska M, Krasiński ZA. 2009. The Białowieża bison. W: Białowieża National Park, know it, understand it, protect it.Red. Okołów C, Karaś M, Bołbot A. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 111-126.
 11. Niedziałkowski K. 2009. Wdrażanie systemu ochrony łączności ekologicznej na przykładzie wybranych krajów europejskich. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 29-34.
 12. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2009. Wpływ fragmentacji środowiska na populacje zwierząt i ochrona łączności ekologicznej. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 13-18.
 13. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. 2009. Wstęp. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 9-10.
 14. Ławreszuk D, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2009. Wytyczne do strategii wdrażania koncepcji ochrony łączności ekologicznej w Polsce - wyniki ankiety przeprowadzonej podczas konferencji w Białowieży. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 303-308.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Ruczyński I. 2009. Bats band together. Academia 23-24: 4-7.
 2. Łomnicki A. 2009. Biologia ewolucyjna dla inteligentów. 9: 14-15.
 3. Zub K. 2009. Czy przylecą bociany? Głos Białowieży 7-8: 5-6.
 4. Zub K. 2009. Edynburg – miasto legend i tajemnic. Głos Białowieży 11: 7-11.
 5. Łomnicki A. 2009. Finansowanie najwybitniejszych. Pauza Akademicka 43: 3.
 6. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2009. Francuski pionier badań prahistorycznych w Białowieży. Matecznik Białowieski 2: 16-17.
 7. Cichoń M, Łomnicki A. 2009. Jak rozstrzygać konkursy o granty. Pauza Akademicka 20: 1.
 8. Kozakiewicz M. 2009. Koncepcja metapopulacji i jej znaczenie w ochronie różnorodności gatunkowej. Wszechświat 110 (7-9): 10-14.
 9. Stojak J. 2009. Kwiatek dla genetyka. Wiedza i Życie 9: 50-51.
 10. Krasińska M. 2009. Ludmiła Baranowska-Błotnicka – lekarz białowieskich żubrów. Matecznik Białowieski 4: 16-17.
 11. Schut J, Kuijper DPJ, Haarsma A-J, Ouwehand J, Limpens HJGA,   van Dullemen D. 2009. Meervleermuizen in Fryslân. De Levende Natuur 110: 73-76.
 12. Zub K. 2009. Motyle i kwiaty. Głos Białowieży 6: 6.
 13. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2009. Nadzieja dla wilków. Wiedza i Życie 3: 50-53.
 14. Niemczynowicz A. 2009. Norka amerykańska (Neovison vison) – kłopotliwy przybysz. Nasza Biebrza. Czasopismo Biebrzańskiego Parku Narodowego 29: 4-5.
 15. Łomnicki A. 2009. Nowe wydanie „O powstawaniu gatunków…” Karola Darwina. Nowe Książki 8: 52-53.
 16. Łomnicki A. 2009. Otwarty dostęp – open access do czasopism naukowych. Pauza Akademicka 38: 1-2.
 17. Zub K. 2009. Pętla czasu. Głos Białowieży 9: 6.
 18. Schmidt K, Kowalczyk R, Jędrzejewski W, Okarma H. 2009. Plany łowieckie a drapieżniki. Łowiec Polski 1: 22-29.
 19. Ruczyński I. 2009. Podsłuchując sąsiada. Academia 23-24: 4-7.
 20. Łomnicki A. 2009. Polemika o czasopismach naukowych. Pauza Akademicka 35: 3.
 21. Zub K. 2009. Ptaki pól i łąk. Cz. II. Matecznik Białowieski 1: 11-14.
 22. Łomnicki A. 2009. Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie. Pauza Akademicka 53: 1.
 23. Zub K. 2009. Tętno pierwotnego lasu. Głos Białowieży 10: 7-8.
 24. Krasińska M. 2009. Wkład polskich lekarzy weterynarii w poznanie i ochronę gatunku żubr Bison bonasus (L.). Część I. Matecznik Białowieski 2: 13-15.
 25. Krasińska M. 2009. Wkład polskich lekarzy weterynarii w poznanie i ochronę gatunku żubr Bison bonasus (L.). Część II. Matecznik Białowieski 3: 14-16.
 26. Łomnicki A. 2009. Wypowiedzi w dyskusji o polskich czasopismach naukowych. Pauza Akademicka 24: 3.
 27. Zub K. 2009. Zapisane na śniegu. Głos Białowieży 12: 11.
 28. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2009. Żubr litewski w wiekach średnich. Matecznik 1-2: 15-16.

Inne

 1. Bartoń K. 2009. Wpływ produktywności pierwotnej łąk na demografię, dynamikę oraz kondycję populacji norników Microtus. Rozprawa doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-120.
 2. Samojlik T. 2009. Ostatni żubr (komiks edukacyjny).: 1-96.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści