Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Niklasson M, Zin E, Zielonka T, Feijen M, Korczyk AF, Churski M, Samojlik T, Jędrzejewska B, Gutowski JM, Brzeziecki B. 2010. A 350-year tree-ring fire record from Białowieża Primeval Forest, Poland: implications for Central European lowland fire history. Journal of Ecology 98: 1319-1329. Link DOI: doi:10.1111/j.1365-2745.2010.01710.x
  2. Radwan J, Demiaszkiewicz AW, Kowalczyk R, Lachowicz J, Kawałko A, Wójcik JM, Pyziel AM, Babik W. 2010. An evaluation of two potential risk factors, MHC diversity and host density, for infection by an invasive nematode Ashworthius sidemi in endangered European bison (Bison bonasus). Biological Conservation: 2049-2053. Link DOI: doi:10.1016/j.biocon.2010.05.012
  3. Czajkowska M, Borkowska A, Wieczorek M, Zub K. 2010. Application of microsatellite markers developed for arvicoline species in a population genetic study of the root vole Microtus oeconomus. Acta Theriologica 55: 123-128. Link DOI: doi:10.4098/j.at.0001-7051.086.2009
  4. Kuijper DPJ, Cromsigt JPGM, Jędrzejewska B, Miścicki S, Churski M, Jędrzejewski W, Kweczlich I. 2010. Bottom-up versus top-down control of tree regeneration in the Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Ecology 98: 888-899. Link DOI: doi:10.1111/j.1365-2745.2010.01656.x
  5. Poroshin EA, Polly PD, Wójcik JM. 2010. Climate and morphological change on decadal scales:  Multiannual variation in the common shrew Sorex araneus in northeast Russia. Acta Theriologica 55: 193-202. Link DOI: doi:10.4098/j.at.0001-7051.106.2009
  6. Górski P, Zalewski A, Kazimierczak K, Kotomski G. 2010. Coproscopical investigations of the European otter (Lutra lutra) from Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 56(2): 179-180.
  7. Zub K., Pugacewicz E., Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2010. Factors affecting habitat selection by breeding Lesser Spotted Eagles Aquila pomarina in northeastern Poland. Acta Ornithologica 45: 105-114. Link DOI: doi:10.3161/000164510X516155
  8. Schmidt K. 2010. Factors shaping the Eurasian lynx (Lynx lynx) population in the north-eastern Poland. Nature Conservation 65: 3-15.
  9. Brzeziński M,  Zalewski A, Szałański P, Kowalczyk R. 2010. Feeding habits of Great Grey Shrike (Lanius excubitor) wintering in north-eastern Poland: does prey abundance affect selection of prey size? Ornis Fennica 87: 1-14.
  10. Kuijper DPJ, Jędrzejewska B, Brzeziecki B, Churski M, Jędrzejewski W, Żybura H. 2010. Fluctuating ungulate density shapes tree recruitment in natural stands of the Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Vegetation Science 21: 1082-1098. Link DOI: doi:10.1111/j.1654-1103.2010.01217.x
  11. Sidorovich VE, Polozov  AG, Zalewski A. 2010. Food niche variation of European and American mink during the American mink invasion in north-eastern Belarus. Biological Invasions 12: 2207-2217. Link DOI: doi:10.1007/s10530-009-9631-0
  12. Pertoldi C, Wójcik JM, Tokarska M, Kawałko A, Kristensen TN, Loeschcke V, Gregersen VR, Coltman D, Wilson GA, Randi E, Henryon M, Bendixen C. 2010. Genome variability in European and American bison detected using the BovineSNP50 BeadChip. Conservation Genetics 11: 627-634. Link DOI: doi:10.1007/s10592-009-9977-y
  13. vonHoldt BM, Pollinger JP, Lohmueller KE, Han E, Parker HG, Quignon P, Degenhardt JD, Boyko AR, Earl DA, Auton A, Reynolds A, Bryc K, Brisbin A, Knowles JC, Mosher DS, Spady TC, Elkahloun A, Geffen E, Pilot M, Jędrzejewski W, Greco C, Randi E, Bannasch D. 2010. Genome-wide SNP and haplotype analyses reveal a rich history underlying dog domestication. Nature 464: 898-902. Link DOI: doi:10.1038/nature08837
  14. Huck M, Jędrzejewski W, Borowik T, Miłosz-Cielma M, Schmidt K, Jędrzejewska B, Nowak S, Mysłajek RW. 2010. Habitat suitability, corridors and dispersal barriers for large carnivores in Poland. Acta Theriologica 55: 177-192. Link DOI: doi:10.4098/j.at.0001-7051.114.2009
  15. Dvorožňáková E, Hurníková Z, Kołodziej-Sobocińska M. 2010. Kinetics of specific humoral immune response of mice infected with low doses of Trichinella spiralis, T. britovi, and T. pseudospiralis larvae. Helminthologia 47: 152-157.
  16. Ławreszuk D. 2010. Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Doświadczenia projektu LIFE. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  2 (25): 238-247.
  17. Gortat T, Gryczyńska-Siemiątkowska A, Rutkowski R, Kozakiewicz A, Mikoszewski A, Kozakiewicz M. 2010. Landscape pattern and genetic structure of a yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) population in north-eastern Poland. Acta Theriologica 55: 109-121. Link DOI: doi:10.4098/j.at.0001-7051.102.2009
  18. Zalewski A, Michalska-Parda A, Bartoszewicz M, Kozakiewicz M, Brzeziński M. 2010. Multiple introductions determine the genetic structure of an invasive species population: American mink (Neovison vison) in Poland. Biological Conservation 143: 1355-1363. Link DOI: doi:10.1016/j.biocon.2010.03.009
  19. Sjögersten S, Kuijper DPJ, Loonen MJJE, van der Wal R, Woodin S, Huiskes A. 2010. Nitrogen transfer between herbivores and their forage species. Polar Biology 33 (9): 1195-1203. Link DOI: doi:10.1007/s00300-010-0809-9
  20. Kujawa A, Zub K, Szczepkowski A. 2010. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy 2 (4): 48-52.
  21. Czarnomska S, Niedziałkowska M, Kończak J, Bartoń KA. 2010. Nowe stanowiska wybranych gatunków drobnych ssaków Micromammalia w północno-wschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 52-54: 197-202.
  22. Boratyński J. 2010. Observation of the behaviour of noctule bat Nyctalus noctula during the escape from a predator - tawny owl Strix aluco. Nietoperze 11: 47-48.
  23. Pertoldi C, Tokarska M, Wójcik JM, Kawałko A, Randi E, Loeschcke V, Gregersen VR, Bendixen Ch. 2010. Phylogenetic relationships among the European and American bisons and seven cattle breeds as reconstructed using the BovineSNP50 Illumina Genotyping BeadChip. Acta Theriologica 55: 97-108. Link DOI: doi:10.4098/j.at.0001-7051.002.2010
  24. Pilot M, Branicki W, Jędrzejewski W, Goszczyński J, Jędrzejewska B, Dykyy I, Shkvyrya M, Tsingarska E. 2010. Phylogeographic history of grey wolves in Europe. BMC Evolutionary Biology 10 (104): 1-11. Link DOI: http://www.biomedcentral.com/1471-2148/10/104
  25. Wójcik JM, Kawałko A, Marková S, Searle JB, Kotlík P. 2010. Phylogeographic signatures of northward post-glacial colonization from high-latitude refugia: a case study of bank voles using museum specimens. Journal of Zoology 281: 249-262. Link DOI: doi:10.1111/j.1469-7998.2010.00699.x
  26. Ławreszuk D. 2010. Program ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej – kształtowanie postaw ekologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  1 (24): 233-244.
  27. Krasińska M, Krasiński ZA. 2010. Przebieg i dyspersja choroby nekrotycznego zapalenia napletka samców żubrów na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (2): 107-128.
  28. Rychlik L, Ruczyński I, Borowski Z. 2010. Radio-telemetry applied to field studies of shrews. Journal of Wildlife Management 74: 1335-1342. Link DOI: doi:10.2193/2008-355
  29. Ruczyński I, Nicholls B, MacLeod CD, Racey PA. 2010. Selection of roosting habitats by Nyctalus noctula and Nyctalus leisleri in Białowieża Forest - Adaptive response to forest management? Forest Ecology and Management 259: 1633-1641. Link DOI: doi:10.1016/j.foreco.2010.01.041
  30. Niedziałkowska M, Kończak J, Czarnomska S, Jędrzejewska B. 2010. Species diversity and abundance of small mammals in relation to forest productivity in northeast Poland. Ecoscience 17(1): 109-119. Link DOI: doi:10.2980/17-1-3310
  31. Gutowski JM, Kubisz D, Sućko K, Zub K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. Leśne Prace Badawcze 71(3): 279-298. Link DOI: doi:10.2478/v10111-010-0024-z
  32. Speakman J. R, Król E. 2010. The heat dissipation limit theory and evolution of life histories in endotherms – time to dispose of the disposable soma theory? Integrative and Comparative Biology 50: 793-807. Link DOI: doi:10.1093/icb/icq049
  33. Samojlik T. 2010. Traditional utilisation of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15th to 18th centuries. Landscape Archaeology and Ecology 8: 150-164.

Książki

  1. Jędrzejewska B, Wójcik MJ, red. 2010. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
  2. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. 2010. Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
  3. Jędrzejewski W, Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża. PDF
  4. Jędrzejewski W, Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
  5. Jędrzejewski W, Sidorovich V. 2010. The art of tracking animals. Mammal Research Institute Polish Academy of Scienses, Białowieża.
  6. Łomnicki A. 2010. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydanie IV poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Tokarska M. 2010. Zmienność genetyczna współczesnego żubra nizinnego (Bison bonasus bonasus) w Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Rozdziały w książkach

  1. Tokarska M. 2010. Być albo nie być, czyli co żubr ma w genach. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 75-84.
  2. Bakker JP, Kuijper DPJ, Stahl J. 2010. Community ecology and management of salt marshes. W: Community Ecology - Processes, models and applications.Red. H. A. Verhoef, P. J. Morin. Oxford University Press, Oxford: 131-147.
  3. Hofman-Kamińska E, Kowalczyk R. 2010. Czego żubr szuka na polu? W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 135-146.
  4. Jędrzejewska B. 2010. Czynniki kształtujące dynamikę populacji żubra w Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 42-50.
  5. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2010. Historia ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 23-32.
  6. Górny M, Lawreszuk D, Jedrzejewski W, Tolkacz A, Ortyl B, Kowalczyk R, Mieszkowska A, Serwatka R. 2010. Korytarze ekologiczne w „Krainie żubra” – efekty projektu LIFE. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 93-110.
  7. Ławreszuk D, Kowalczyk R, Wójcik MJ. 2010. Projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra" – działania, wyniki, efekty ekologiczne. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN,: 5-22.
  8. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Niedziałkowski K, Wójcik MJ. 2010. Rekomendacje do strategii ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 211-217.
  9. Schmidt K. 2010. Research on Eurasian lynx and conservation of the species. W: Biologia e conservazione dei Felidi in Italia..Red. Randi E, Ragni B, Bizzarri L, Agostini N, Tedaldi G, red. Parco Nazionale Foreste Casentinesi ,: 47-52.
  10. Krasińska M, Krasiński AZ. 2010. Rezultaty restytucji żubra Bison bonasus (L.). W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 33-42.
  11. Krasińska M, Krasiński AZ, Ławreszuk D. 2010. Rozprzestrzenienie populacji i użytkowanie terenów otwartych przez żubry w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 111-122.
  12. Jędrzejewski W, Borowik T, Nowak S. 2010. Ryś euroazjatycki Lynx lynx (Linnaeus, 1758). W: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza.Red. M. Makomaska-Juchiewicz. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa: 346-366.
  13. Borowik T, Jędrzejewski W. 2010. Ryś europejski Lynx lynx (Linnaeus, 1758). W: Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej dyrkecji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2009.Red. Cz. Hołodyński. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn: 258-262.
  14. Borowik T, Jędrzejewski W. 2010. Ryś w Polsce – metody inwentaryzacji i występowanie. W: Na tropach rysia. Materiał z sesji naukowej zorganizowanej w ramach XV spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO. Stowarzyszenie UROCZYSKO, Supraśl: 29-39.
  15. Churski M, Niklasson M. 2010. Spatially and temporally disjoined old-growth structures in a southern Swedish beech dominated forest landscape. 53: 109-115.
  16. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Andersone-Lilley Z, Balciauskas L, Mannil P, Ozolins J, Sidorovich VE, Bagrade G, Kubarsepp M, Ornicans A, Nowak S, Pupila A, Zunna A. 2010. Synthesizing wolf ecology and management in Eastern Europe: similarities and contrasts with North America. W: The world of wolves. N ew perspectives on ecology, behaviour and mangement.Red. eds Musiani M, Boitani L, Paquet PC. University of Calgary Press,: 207-233.
  17. Wawrzyniak P, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Borowik T. 2010. Ungulates and their managment in Poland. W: European Ungulates and their Management in the 21st Century.Red. M. Apollonio, R. Andersen, R. Putman. Cambridge University Press, Cambridge: 223-242.
  18. Jędrzejewski W, Borowik T, Nowak S. 2010. Wilk Canis lupus Linnaeus, 1758. W: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza.Red. M. Makomaska-Juchiewicz. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,: 297-318.
  19. Borowik T, Jędrzejewski W. 2010. Wilk Canis lupus Linnaeus, 1758. W: Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej dyrkecji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008.Red. Cz. Hołodyński. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn: 252-257.
  20. Kowalczyk R, Kamiński T, Schneider CT. 2010. Wpływ zimowego dokarmiania na żubry w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 147-160.
  21. Schmidt K. 2010. Występowanie rysia w Polsce i na świecie oraz biologia gatunku. W: Na tropach rysia. Materiały z sesji naukowej: „XV Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO”.Red. Wolfram K, red. Stowarzyszenie UROCZYSKO , Supraśl: 10-26.
  22. Niedziałkowski K. 2010. Zakład Badania Ssaków w Białowieży. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Wydanie II zmienione..Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 199-206.
  23. Krasiński AZ. 2010. Żubr i jego bliski krewny z Ameryki. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 85-92.
  24. Kowalczyk R. 2010. Żubr – król lasów czy łąk, polan i dolin rzecznych? W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 123-134.
  25. Niemczynowicz A, Brzeziński M, Domagała M, Zalewski A. 2010. „Obcy w natarciu” - czyli norka amerykańska (Neovison vison) w Drawieńskim Parku Narodowym. W: Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni Drawy i Drawieńskiego Parku Narodowego.Red. Nowak B, Grześkowiak A, red. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Poznań: 106-115.

Artykuły popularnonaukowe

  1. Schmidt K. 2010. A handbook of the world’s Carnivores. Book review. Acta Theriologica 55: 95.
  2. Łomnicki A. 2010. Biologia ewolucyjna dla laików. Nowe Książki 6: 23. PDF
  3. Łomnicki A. 2010. Biologia ewolucyjna dla laików. Nowe Książki 6: 23.
  4. Zub K. 2010. Czy kochamy las? Głos Białowieży 17: 10-11.
  5. Łomnicki A. 2010. Dlaczego ewolucja jest faktem. Nowe Książki 5: 80.
  6. Ruczyński I. 2010. Dlaczego nietoperze żyją w koloniach? Puszczyk 19: 7.
  7. Zub K. 2010. Gorący las. Głos Białowieży 14: 11-12.
  8. Zub K. 2010. Jak rozpoznać pataki drapieżne. Puszczyk 19: 4-6.
  9. Churski M. 2010. Modern management of ungulates in Europe. Book review. Acta Theriologica 55: 381.
  10. Schmidt K. 2010. Naga prawda o wilku. Matecznik Białowieski 4: 12-14.
  11. Zub K. 2010. Niezwykły ptak o grubym dziobie. Głos Białowieży 12: 10-14.
  12. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2010. O żubrach, które przepędziły Tatarów. Wizyta barona Josepha de Baye (1853-1931) w Puszczy Białowieskiej. Matecznik 2: 16-17.
  13. Stojak J. 2010. Oko w oko z imperatorem. Wszechświat 111: 229-233.
  14. Zub K. 2010. Park Narodowy - między ideą i rzeczywistością. Głos Białowieży 9: 11-12.
  15. Zub K. 2010. Prawie jak orzeł. Głos Białowieży 13: 11-14.
  16. Łomnicki A. 2010. Prehistoria i dzieje jeszcze wcześniejsze. Nowe Książki 9: 33.
  17. Zub K. 2010. Ptasie problemy z globalnym ociepleniem. Głos Białowieży 11: 12-13.
  18. Zub K. 2010. Puszcza jest tylko jedna. Głos Białowieży 15: 10-11.
  19. Zub K. 2010. Puszczańska wspólnota. Głos Białowieży 16: 6.
  20. Zub K. 2010. Puszczańska wspólnota. Wieści Podlaskie 24 (179): 2.
  21. Zub K. 2010. Puszczykowe tajemnice. Głos Białowieży 10: 8-10.
  22. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2010. Skarb w Puszczy Białowieskiej. Francuski tekst z 1834 roku. Matecznik 3: 15-16. PDF
  23. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2010. Skarb w Puszczy Białowieskiej. Francuski tekst z 1834 roku. Matecznik 3: 15-16.
  24. Samojlik T. 2010. Traditional utilisation of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15th to 18th centuries. Landscape Archaeology and Ecology 8: 150-164.
  25. Samojlik T, Okołów C, Daszkiewicz P. 2010. Tło pierwszego carskiego polowania w Puszczy Białowieskiej. Matecznik 4: 15-17.

Inne

  1. Szafrańska PA. 2010. Przyczyny zróżnicowania tempa metabolizmu i rozmiarów ciała łasicy Mustela nivalis. Rozprawa doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-95.
  2. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik JM. 2010. Layman Report LIFE06NAT/PL/000105 European bison conservation in the Białowieża Forest – Bison Land.: 1-18.
  3. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik JM. 2010. Raport LIFE06NAT/PL/000105 Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra.: 1-18.
  4. Zub K, Szafrańska P, Konarzewski M, Redman P, Speakman JR. 2010. When physiology meets ecology: Energy trade-off in the least weasel Mustela nivalis.: 35-37.
  5. Samojlik T. 2010. Żubr Żorż.: 1-32.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści